Psikodrama Eğitimlerinin Önemi ve Amacı

  09 Mayıs 2016
  Eğitim Haberleri

Bu eğitimlerin amacı;  psikodramanın yaratıcı ve etkinlik gerektiren ortamında, insanı insanla, insanı toplumla buluşturmayı hedeflerken, çağımız insanının kendini ve çevresini sorgulamasının ancak etkin, insancıl bir çaba ile; insanda var olan gizil gücün ortaya çıkması ile, gerçekleştirileceği ilkesini temel almaktadır. Bu bağlamda, bu eğitimler;  birey, aile ve toplumu kendi yönelimleri doğrultusunda ele alarak uygulamaya katan çeşitli eğitsel ve gelişimi destekleyici programlar oluşturmayı amaçlamaktadır.

Psikodramadaki eylem odağı iç dünyamızdaki gerçeklik algılarını benlik algılarını (anne, eş, evlat, arkadaş, çalışan… vb.) güçlü güçsüz yanlarıyla sahnelenerek yeniden yapılanmasını temin eder. Gerçeklik ve benlik algılarıyla ilgili bilinçlenmeyi ve bunların becerilere dönüşümünü kolaylaştırır. Çünkü sahneye çıkıp oyunu ve kendi gerçeğini oynayan protogonist ve ona yardımcı olan yardımcı benler(grup üyeleri), katarsisini (duygusal boşalımını) sağlıyor, arınıyor, olayları farklı açılardan görme olanağına kavuşup, çatışmaların diğer yönlerinin de farkına varabiliyor. Bunun sonucunda kendisine en uygun gelen, kendisinin en fazla içine sinen çözümü bulabiliyor. Grup üyeleri de ısınma ve rol oyunlarında bağımsızlık, bağımlılık çatışmalarına, frustrasyonlarına ilgi gösterildiğini, sorunlarının dinlendiğine ve çözümler üretilmeye çalışılması çabasını grup dinamiklerinin en canlı örnekleriyle tanık oluyor ve katkı veriyorlar. Grup üyelerinin bir bölümü için sorununu ortaya koymak ve oynamak rahat ve kolay olurken bir grup üyeler için bu durum-kendini ortaya koymak o kadar kolay değildir. Grup üyelerinin kişilik özellikleri ve grup dinamikleriyle karşılaşması yaşam içindeki iletişim ağlarının ve rol kişilerinin benzeridir. Psikodrama sahneleme sırasında güvenli ve etik bir evren (microkosmoz) içinde bireyin iç dünyasını derinliklerine de inme, ifade edilemeyen duyguların bulunmasını teşvik eden bir uygulamadır.

Doğa da ve açık alanlardaki uygulamalarla ki daha da iç dünyası ile güçlendirilmektedir.

Bu eğitimlerin amacı iki yönlüdür:

  1. Uzman ve profesyonellere yönelik eğitimler düzenlenilerek , psikodramanın genişlemesini sağlamak ve bu alanda uzman psikodramatist yetiştirmek.
  2. Koruyucu Ruh sağlığına yönelik halktan kişilere yönelik yaşantı Grupları Eğitim - seminer- workshop programları düzenleyerek, bireyleri psikodrama ile tanştırmak ve iletişim ağlarındaki problemlerini çözmesinde yardımcı olarak topluma faydalı rahat ve ruh sağlığını düzenlenmesinde yardımcı olmak..