IPI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

18 Kasım 2022

Bu yönetmelik İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün Psikodrama Grup Psikoterapisi “Hazırlık Eğitimi”,  “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Eğitimi”, “Psikodrama Terapistlik Eğitimi”, “Eğitici Eğitimi” ve “Psikodrama Öğrenci Grupları” esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 5 aşamada yürütmektedir. Bunlar;  1) Psikodrama Hazırlık Aşaması (Eğitime Giriş için Şarttır)  2) Psikodrama Temel Aşama (Psikodrama Yardımcı Terapistlik Aşamasıdır) 3) Psikodrama Üst Aşama (Psikodrama Terapistlik Aşamasıdır) 4) Psikodrama Eğitmeni Aşaması (Enstitünün Şeçtiği Uzmanlara Açıktır)’dır. Tüm bu aşamalar ile ilgili detaylı bilgiler bu yönetmelikte bulunmaktadır. Daha detaylı bilgiler ise çeşitli konulardaki enstitü işleyiş esasları formlarında yazmaktadır.

Katılacak Uzmanlarda Aranan Özellikler:

Psikodrama Hazırlık Aşaması’na Psikolojik Danışma Mezunları(PDR), Psikoloji Mezunları, Psikiyatri Uzmanları ve en az uzmanlık eğitiminde 3. yılında olanlar, Psikiyatri Hemşireliği alanlarında doktora yapmış olanlar katılabilirler. Hazırlık Aşamasında öğrencilere hiç bir belge verilmez. Bu aşamayı geçen ve eğitime devam etmeyen üye her defasında bu aşamadan başlamak durumundadır. Elli yaşını geçmiş adaylar ön görüşmeye çağrılabilirler.

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama’sına Hazırlık Aşamasının tamamına katılanlar içinden adaylar enstitü tarafından kabul edildikleri takdirde devam edebilirler. 

Psikodrama Terapistlik Üst Aşama’ya Temel Aşamayı ve yükümlülüklerini zamanında başarı ile bitiren üyeler katılabilirler. Bu aşamaya üyeler gerekirse bir ön görüşme ile ve tez önerilerinin teorik kısımlarının tamamlanması ve kabul edilmesi durumunda alınırlar. Süpervizyon gruplarını grup süreçleri içinde başarı ile tamamlamış olmaları, eğitim saatlerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları, yazılı sınavı geçmiş olmaları şarttır. Tüm bu yükümlülükler grup eğitimi devam ederken tamamlanmak zorundadır.

Psikodrama Eğitici Eğitimi: Eğitici eğitimi dört ya da altı yılda bir Enstitünün seçtiği Psikodrama Terapistleri ile düzenlenir. Bu eğitimler için başvuru yapılamaz. Eğitmenler enstitüye ya da enstitüler birliğine bağlı olarak eğitim verebilirler. Kendi başlarına bir eğitim açamazlar.

Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri:

Hazırlık Aşaması : 9-12 ya da 18 saat olarak düzenlenebilir, tamamına katılım zorunludur. Eğitime başvuran üyeler bu aşamaya katılmak zorundadırlar. Çalışmanın tamamlanmasından sonra adayın eğitime kabul kararını Enstitü Başkanlığı verir. Aynı eğitim grubu içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılırlar. Medikal psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar, psikiyatrik tanı alarak tedavi sürecinde olanlar eğitim gruplarına devam edemezler. Eğitmen grup lideri aşamalar arasında değişebilir.

(Hazırlık Aşamasını tamamlayanlar yalnızca eğitime kabul almış olurlar, bu durum onlara herhangi bir unvan ya da yeterlilik vermez, aksi davrananlar eğitimlere bir daha kabul edilmezler)

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama:Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve yukarıda belirtilen bölüm mezunlarından enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. 

Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. Dört eğitim semineri almak zorundadırlar.  Seminer programları ve tarihleri her sene Yıllık Eğitim Programıyla beraber Temmuz ayında Enstitü tarafından ilan edilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur. 

Temel Aşamada 180 saati dolduran üyeler 10 oturumluk süpervizyon gruplarını oluşturmakla yükümlüdürler. Üyeler süpervizyon gruplarını kendi temel aşama eğitim grupları devam ederken tamamlamak zorundadırlar. Eğitim grubu bittikten sonra süpervizyon grubu yapılamaz.  İki öğrenci aynı anda birlikte süpervizyon grubu açabilir ve 16 oturum yönetirler.

Üyeler süpervizyon gruplarını çocuklar, ergenler ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan kişilerle yapamazlar.  Danışmanlar süpervizyon veren eğitmen psikodramatistlerden oluşur.  Üyeler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını) Enstitüye sunarlar. ‘Protokol Yazılım Esasları’ Enstitü tarafından üyelere verilir. Yeterli bulunan protokol ve olumlu danışman raporu ile öğrenci yükümlülüğünü tamamlar.

Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden “yeniden” farklı bir grup yönetmeleri ve süpervizyon almaları talep edilebilir ve yönettikleri grupların oturum sayıları arttırılabilir. Bir üye en fazla 2 kez grup yönetir ve her ikisinde de başarısız olması durumunda mezun olamaz. 

Eğitim grupları biten üyeler süpervizyon grubu yapma haklarını kaybederler. Temel Aşama süresince süpervizyon grubunu başarı ile tamamlamayan üye mezun olamaz. Eğitim grubu bittikten sonra ya da yaz dönemlerinde süpervizyon grubu oluşturulamaz. Süpervizyon grupları her üyenin grup bitiminden 4 ay öncesine kadar tamamlanmak zorundadır. Protokolleri grup bitiminden en geç 15 gün içinde enstitü başkanlığına teslim edilmelidir. 

Adaylar bu aşamada hem protokolleriyle, hem de teori ve kuramsal düzeydeki bilgileriyle ilgili olarak yazılı sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. Her öğrencinin her aşama içinde 2 sınav hakkı vardır. Sınava girmek zorunludur ve boş kağıt verilemez. Aksi durumda öğrencinin eğitim ile ilişkisi kesilir. Gruba ait açılmış olan ilk yazılı sınava katılım zorunludur. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer sınav haklarını kaybederler ve mezun olamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Sınavdan ve tez tesliminden 2 ay önce eğitime ara verme ya da eğitimi dondurma kabul edilmez. Enstitü eğitimi sonlandırır.

Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak “Psikodrama Yardımcı Terapistlik” belgesini almaya hak kazanırlar. Bu aşamadan mezun olanlar "Çocuk Psikodramatisti" ünvanını kullanamazlar ve fakat çocuk psikodraması grup uygulamalarını çocuklarla yapabilirler. Bu ünvan için üst aşamayı bitirmek zorunludur. Kuralı ihlal edenlerin belgesi iptal edilir.  Bu aşamadan mezun olup "bireysel psikodrama" seminerini alanlar bireysel psikodrama çalışmalarını yapabilirler.

Bu belge sahibi kişiler Psikodrama Grup Psikoterapileri eğitiminin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama Terapistliği belgesini almış olan kişilerle beraber Yardımcı Terapist olarak grup içinde çalışma yetkisini kazanırlar. Başkaca bir unvan kullanamazlar. Bu aşamada olan uzmanlar tek başlarına tedavi grubu yönetemezler. Deneyim için yapılan 2. bir grup çalışmalarında enstitüden süpervizyon almak zorundadırlar.  Bu belgeye sahip bireyler izinsiz ve süpervizyonsuz olarak danışan/hasta grubu yönetemezler ( Danışan: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla başvurmuş kişidir ). Bu aşamayı bitirenlerin resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodrama/Psychodrama Yardımcı Terapisti /Co-therapist” ünvanıdır. 

Psikodrama Terapistlik, Üst Aşama: Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve dört uzmanlık alanına özgü özel seminerlere katılırlar (seminerler programda gruplara duyurulur). Her adayın en az bir kez protagonist olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Üst Aşama süreci esnasında üyenin süpervizyonsuz bir grup yönetmesi uygun değildir. Üst aşamaya devam ederken belirli süpervizyon sayılarına uyumlu olmak kaydıyla üyeler yaşantı grupları oluşturabilirler. Bu grupları üst aşamada eğitim içinde 125 saati tamamladıktan sonra izin ile süpervizyon altında açabilirler ve en fazla 20 oturum yönetebilirler. Koşulları enstitü tarafından belirlenir. Diğer her tür grup çalışmaları ve konferanslar için Enstitüden izin almak zorunludur.

Bu grupta her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyununu ve 1 kez liderin süpervizyonu altında protagonist çalışması yürütmekle yükümlüdür.  Aşama içinde yazılmış tezlerinin uygulamasını bitirirler ve yazılı sınava girilmesi zorunludur. Sınav geçme notu 100 üzerinden 70’dir. İki sınav hakkı vardır ve sınavlara girmek ve boş kağıt vermemek zorunludur. Sınavdan ve tez tesliminden 2 ay önce eğitime ara verme kabul edilemez. 

Tezlerin Literatür kısmı tamamlanarak Üst Aşama grubu başlangıcından önce Enstitü Başkanlığına sunulmalıdır. Tez konusu kabul edildikten sonra tez danışmanı enstitü tarafından atanır. Tezler araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içermelidirler. Tez yazım süreci sonunda yapılan teorik teslim eğitime başlamak için şarttır. Aday tüm tez çalışmasını grup bitiminden 4 ay önce tamamlamak zorundadır. Tezi kabul edilmeyen üyeler belge alma hakkını kaybederler. Tez kabul onayını enstitü başkanlığı ve tez danışma kurulu (jüri) verir. Tez Jürisi tezler ile ilgili tüm değerlendirmeleri yapar ve onaylama işlemlerini gerçekleştirir. Tez danışmanı öğrenciye tüm teorik ve pratik desteği vermek ve gerekirse uygulamalarda süpervizyon yapmak yükümlülüğündedir.

Tez Değerlendirme Kriterleri:

1. Geçer :               Puan Değeri : 70
2. Başarılı :            Puan Değeri : 80
3. Yayınlanabilir :   Puan değeri : 90

Mezuniyet Tezleri Yazım Kriterleri: 

1. Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.
2. Tezler İPE Tez Yazım Klavuzuna uygun olarak yapılmalıdırlar.
3. İstatistiksel çalışmalar ve alıntılar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.
4. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.
5. Dil düzgün anlaşılır olmalı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.
6. Kaynakça doğru verilmeli ve yeteri kadar zengin olmalıdır. İngilizce Türkçe özet bulunmalıdır.
7. Alıntı ve dipnotların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.

Üst Aşamaya Kabul için geçerli bir tez önerisi ile başvurmak ve teorik kısmı bir danışman eşliğinde tamamlamak gereklidir.Tamamlayan üye sayısı grup yeter sayısına ulaştığında grup başlar. Üyeler teorik kısmı tamamlamak için bir süre verilmez, her üye istediği zaman tezin teorik kısmını tamamlar ve tamamladığı dönemde üst aşama grubu açılıyorsa yerini garantiler. Üst Aşama grupları eğitim içinde birkaç kez tez teslimi yaparlar teslimleri yapmayan üyeler mezun olamazlar. Tüm tezler 3 kişilik bir tez jürisi tarafından değerlendirilir.

Tüm yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Terapistliği belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belge sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam ettirmek yetkisine sahiptirler. Resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodramatist (Psychodramatist)” veya “Psikodrama Group Psikoterapisti (Psychodrama Group Psycotherapist)” ünvanıdır. Mezun olunmadan bu ünvanlar kullanılamaz ve aksi durumlar eğitimden çıkartılma sebebidir.  Bu aşamayı bitiren üyeler eğitmen ünvanı almazlar ve asla Psikodrama Eğitim Grubu yönetemezler. Aksi davrananların belgeleri iptal edilir. Başarısız adayın yalnızca birkez tekrar üst aşamaya baştan başlama hakkı vardır.

Psikodrama Eğitimcisi Eğitimi:

Üst Eğitim Aşamasından sonra seçilen psikodrama eğitimcisi adayları bir üst eğitime devam ederler ve 100 saat özel bir program içinde eğitilirler. Bu programı enstitü düzenler, kriterleri duyurur ve uygular. Eğitim 4 ya da 6 yılda bir açılır. Grup üyeleri Enstitü tarafından davet edilir. Eğitim içinde bir mezuniyet makalesi yazılır ve grup psikoterapisi dergisinde yayınlanır. Bu eğitime katılım için tüm adaylarda aşamalardan başarılı bir şekilde mezun olunması, etik kurallara uyulması, enstitü kriterlerine göre çalışkan bir üye olarak görülmesi şartları dikkate alınmaktadır..

Psikodrama Öğrenci Grupları:  

Psikodrama Öğrenci Gruplarında, Psikolojik Danışma ve Rehberlik (PDR), Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler öğrencileri katılabilmektedir. 20 saatlik, 10 haftalık bir çalışma programıdır. Bu bir psikodrama tanıtım grubudur. En fazla 2 kez katılınabilir. Katılım belgesi verilir ve eğitime katılınması durumunda %50 si kredilendirilir.

Öğrenci grubuna katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim Grubuna mezun oldukları  bölümler uygunsa hazırlık gruplarına başvurarak eğitime devam edebilirler. 

Yurt Dışı ve Şehir Dışı Öğrenciler:

Enstitü yurt dışından eğitime öğrenci kabul etmemektedir. Eğitim sırasında yurt dışına giden öğrencilerin eğitimleri dondurulur ve özel durumlar dışında eğitime gittikleri yerde devam etmeleri konusunda enstitü yardımcı olur. Kısa süreli yurtdışı gidişlerde grup liderinin izni ve kesin katılım garantisi ile istisnalar yapılabilir.

Gruplara genel olarak şehir dışından öğrenci kabul edilmez, grup liderleri kendi insiyatiflerini kullanarak bazı üyeleri gruplara almak isterlerse öğrenciler kapsamlı "şehir dışı öğrenci kabul anlaşmasını" imzalamak ve uygulamak ile yükümlü olurlar.

Üst Aşama gruplarına liderler isterlerse şehir dışından öğrenci kabul etmeyebilirler. Kabul edilen öğrenciler kapsamlı "şehir dışı öğrenci kabul anlaşmasını" imzalamak ve uygulamak ile yükümlü olurlar. 

Eğitimlere Devam ve Devamsızlık:

Tüm aşamalarda devam zorunludur. Programda önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz eğitim grubuna üst üste 2 ay katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim tarihleri için bu durum geçerli değildir.  Yıl içinde farklı zamanlarda 3 aydan fazla devamsızlık yapan üye uyarılır, devamsızlığın sürmesi halinde eğitimden çıkartılır.

Hastalık, özel koşullar gibi sebepler ile devamsızlık yapılması durumunda dahi öğrenciler tüm yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadırlar.

Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler

Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir:

- Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa,
- Aday haketmediği bir ünvanı sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde kullanırsa,
- Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,
- Aday Enstitü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların anafikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde,
- Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal ederse ve 2 ay grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yaparsa, 
- İzin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite ulaşmıyorsa (3 aydan fazla devamsızlık durumlarında),
- Sınavdan 2 ay önceki süre içinde eğitime ara verirse,
- Enstitünün belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde,
- Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında süpervizyonsuz grup yönetirse, üst aşama öğrencileri üst aşamada 125 saati aşmadan grup yönetirlerse,
- Eğitmen olmadığı halde psikodrama eğitim grubu yönetirse, eğitim amaçlı atölye yaparsa, sertifika veya diploma verirse,
- Öğrenciler eğitim sırasında yapacakları tüm grup etkinlikleri için izin almamışlar ve kendileri ya da başkaları onlar için duyuru çıkmışlar ise,
- Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak ‘Aşama Sınavları’na katılmazsa eğitimden çıkartılır. 

Eğitim Gruplarının İptali veya Ertelenmesi

Eğitim grupları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu iptal edilir. Zorunlu hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler.

Eğitime Ara Verilmesi - Grup Değişimi ve Birleşimi

- Adayların ya da grubun eğitiminin kesintiye uğradığı durumlarda üyeler enstitünün uygun gördüğü grup ve çalışma zamanını beklemek durumundadırlar.
- Her aşamada üyeler yalnızca bir kez ara verebilirler, ikinci kez ara verilmesi durumunda değerlendirmeye alınırlar ve eğer kabul edilirlerse eğitime en baştan başlamak zorundadırlar.
- Uzun süreli bir izin (en az 6 ay) -doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kez verilir. Eğitime geri döndüklerinde başka bir grupla devam ederler.
- Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine uygun bir gruba yerleştirilir.  Eksik saatler enstitünün uygun gördüğü bir biçimde tamamlanır.
- Devamlılık göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.
- Hazırlık Aşamasında grup sayısı 25’e kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. 
- Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 10-12’nin altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir.
- Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır. Eğitim saatleri göz önünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir.
- Her 2 aşamada da sınavdan 2 ay ve grup mezuniyetinden 4 ay önceki süreç içinde eğitime ara verme dilekçesi kabul edilmez. Bu eğitim ilişiğinin kesilmesi sebebidir.
- Üst Aşama Gruplarında ara verenler geri dönmek istediklerinde gruba baştan başlamaları istenir. 

Eğtime Ara veren Adayların Eğitime Geri Dönmesi

Enstitü içi Eğitime Ara Verenler

Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır. Bu yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır.Aynı aşamada yalnız bir kez ara verilebilir. İkinci kez ara verilmesi durumunda üye tekrar başvurursa değerlendirmeye alınır ve eğitime ancak en baştan başlaması koşulu ile kabul edilebilir. 

1 yıl ara verme durumunda: Aşama içinde alınan saatlerin %90’ı sayılacaktır.
2 yıl ara verme durumunda :  Aşama içinde alınan saatlerin  %80’i sayılacaktır.
3 yıl ara verme durumunda :  Aşama içinde alınan saatlerin  %70’ı sayılacaktır.
4 ila 5 yıl ara verme durumunda: Aşama içinde alınan saatlerin  %60’ı sayılacaktır.

6 yıl ve üstü ara verenler eğitime baştan başlarlar.

Farklı bir Psikodrama Eğitim Kurumundan Geçiş Yapmak İsteyenler

- Aday diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni üst aşamaya devam edebilirler. 
- Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %60’ı enstitü tarafından eğitiminin devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler mutlaka alınacaktır. 
- Başka bir enstitüden geçiş yapmak isteyen kişi önceki grup lideri veya ilgili kurum başkanlığından yazılı olarak eğitim saat dökümanlarını gösteren bir belge getirmelidir ya da lideri enstitümüze yollamalıdır. Buna göre kişinin uygun gruba devamına karar verilir veya beklemeye alınır.

 Psikodrama Konferansları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar, Konuk Lider Çalışmaları

Dünyada tüzel kişilik olarak varolan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında kabul edilir, eklenecek saatlerin üst limiti 50 saattir.

1) İlgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması, 
2) İlgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması, 
3) Katılınan çalışmalarda süreç analizinin (processing) yer alması, 
4) Bu çalışmalarda kazanılan en fazla 50 saatin (her aşama içinde) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür. Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir ve fakat saatlerine eklenmez.

İstanbul Psikodrama Konferansı ve Kayseri-Ankara-İzmir Konferansları:

Enstitü her yıl mayıs ayında bir  “İstanbul Psikodrama Konferansını”düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar  eğitim görenlere ve tüm mezunlara da açık olabilir, kimlerin katılabileceği önceden duyurulur. İki tam gün süren bu çalışmaya yabancı terapistler davet edilebilir. Mayıs ayında bu konferans aynı zamanda öğrencilerin eğitim çalışmasıdır, Mayıs aylarında eğitim grupları başka grup çalışması yapmazlar. İstanbul Psikodrama Konferansı ve Kayseri-Ankara-İzmir konferansları İPE öğrecileri için kredilendirilir. 

- Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik enstitü öğrencilerine verilir. Diğer meslektaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun birlikte çalışması enstitünün tasarrufundadır. 
- Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.
- Bu konferanslar dönem dönem İstanbul dışında yatılı olarak düzenlenebilir. Katılım isteğe bağlı ya da zorunlu olabilir.

Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar

Seminerler:

Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Programında ilan edilir. Her aşamada dört seminer alma zorunluluğu vardır ve eğitim programında hangileri olduğu belirtilir. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler enstitü tarafından planlanır ve eğitim yılı başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan aynı seminerleri takip etmeli ve eksik seminerini tamamlamalıdır. Eğitim boyunca alması gereken seminer sayısını her aday tamamlamalıdır. Enstitünün uygun gördüğü durumlarda adayın alması gereken zorunlu seminerlerde değişiklikler yapılabilir.

Seminer saatleri genel olarak 9 ya da 18 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir. Seminerlerin bazıları çevrimiçi olarak düzenlenebilir.

Çocuk Psikodraması Semineri ile Bireysel Psikodrama Semineri diğer seminerlerden farklı olarak 18 saat (2 ayrı gün) olarak planlanırlar ve temel aşamada 180-200 saati tamamlayan üyelere verilebilir. Temel aşama ve Üst Aşama mezunları bu seminerleri almışlar ise  bu uygulamaları yapabilirler. 

Maraton ve Konulu Gruplar

Maraton Gruplar ve Konulu Gruplara katılım tüm öğrenciler için seçmelidir. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilere açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara kayıt yaptırmak gerekir.

Üyelere Verilen Formlar

Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:

* Psikodrama Eğitim Anlaşması,
Eğitim Yönetmeliği, (Web sitesinde bulunur ve öğrenciler okumakla yükümlüdürler).
Eğitim Saat Takip Formu, Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını (grup, seminer, konferans, ekstra çalışmalar, v.s.) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve gerekli lidere imzalatması kendi faydaları için gerelidir.
*Çalışma Takip Formu:Hazırlık aşamasından itibaren üyeler sadece grup çalışmaları, yabancı psikodramatistle çalışmalarda dahil,  yaptıkları protagonist çalışmaları ve aldıkları yardımcı ego rolleriyle ki bir protagonist çalışmasında alınmış bir rol olması gerekir, ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir.
* Süpervizyon Grubu Oluşturma Esasları.
* Protokol Yazılım Esasları. 

Diğer Devam Kuralları

-Enstitü öğrencileri grup eğitimleri içindeki tüm kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.
-Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma görevlendirilme olsa dahi ya da ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez.  
-İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelinmediğinin göstergesidir, bu üyenin yok sayılmadığı ya da istediği ölçüde devamsızlık yapabileceği anlamına gelmemektedir. İzin dilekçesi verilmesi durumunda dahi belirtilen devam süreleri aşıldığında enstitü ile ilişik kesilir.
-Grup üyelerinin liderlerinin olmadığı facebook, whatsapp gibi sanal ortamlarda kendi başlarına grup kurmaları ya da listeleri hazırlamaları yasaktır.İlişki kesme sebebi olabilir.
-Adaylar yalnızca kendi çıkarları için değil grubunun da devamlılığı için gruba düzenli gelmek zorundadırlar. 
-İPE tüm diğer özel kurumlarda olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Yönetmelik enstitünün içinde olduğu uluslararası anlaşmalara uyumlu halde yapılandırılmış olsa da özgünlükler içerir.

Verilen Belgeler

 “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Belgesi” ve “Psikodrama Terapistlik Belgesi” gibi tüm belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde enstitüye aittir.

Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan belge alamaz ve ünvanlarını kullanamazlar.

Tüm aşamaların belgeleri genellikle uluslararası organizasyonların adlandırdığı belgelerdir. Fepto’ya (Avrupa Psikodrama Eğitim Organizasyonları Federasyonu) ve EAP’ye ( European Association of Psychotherapy) üye olan İPE belgeleri ve eğitimleri ilgili kurumlar tarafından kabul görür. Enstitümüz (IAGP) Uluslararası Grup Psikoterapileri Derneği'nin de Akredite Edilmiş Üyesidir.

Yurt dışında eğitime devam etmek isteyen üyeler için, öğrenci mezun ya da eğitime devam ediyorsa, enstitü onların durumunu belirtir bir belgeyi ilgili eğitim kurumlarına yollar.

Eğitimlerini bırakanlara ya da ara verenlere hiç bir surette belge ya da saatlerini gösteren döküman verilmez. Eğitime devam edilirken benzeri belgeler düzenlenmez ve öğrenciye verilmez. 

Belgeler hak kazanıldıktan ve basılıp hazır olduğu teyit edildikten sonra 3 ay içinde alınmalıdır. Alınmayan diplomalar için önce yazılı ve sözlü uyarı yapılır sonrasında da imha edilir. Mezunlar listesi ve diploma numarası web sitesinde sürekli yayındadır ve belgesini almayan ya da alamayan üyeler enstitü resmi listelerinden faydalanarak mezuniyetlerini belgeleyebilirler.

Enstitü öğrencisi olmuş kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.  

Enstitü Öğrencileri ve Mezunları Hak ve Yükümlülükleri

Enstitü eğitimlerinden temel aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Yardımcı Terapist”, üst aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Terapisti” ünvanını alırlar. Eğitici eğitimlerini tamamlayanlar “Eğitmen Psikodramatist” olarak ünvanlandırılırlar.

1) Temel Aşama öğrencileri hiçbir platformda “psikodrama” temalı konferans veremezler, sunum yapamazlar ve çalışma yürütemezler. Temel aşamayı tamamladıktan sonra bu sunumları izinle yapabilmeleri mümkün olur.

2) Temel Aşama öğrencileri süpervizyon grupları dışında grup yönetemezler, fakat mezuniyet sonrası yalnızca okullarda ve şirketlerde grup çalışmaları yapabilirler. Özel merkezlerde ve kliniklerde psikodrama grubu yapamazlar.

3) Temel Aşamayı bitirenler “yardımcı psikodramatist” ünvanını alırlar ve bir psikodramatist eşliğinde tedavi grubunda yardımcı terapist olarak çalışabilirler.

4) Üst Aşama Öğrencileri eğitimle ve enstitüyle bağlantıları sürdüğü için tüm konferans ve sunumlardan enstitüye haber vermeleri, izin almaları ve gerekirse süpervizyon almaları şarttır.

5) Üst Aşama Mezunları psikodrama ile ilgili hiçbir eğitim çalışması yürütemezler. Bu durum belgelerinin enstitü tarafından geçersiz sayılmasına sebep olur.

6)Üst Aşama Öğrencileri süpervizyon altında yaşantı grubu yönetebilirler. Enstitü bu konuda öğrencilere bazı sınırlamalar getirebilir.

7) Çocuk Psikodraması ve Bireysel Psikodrama Üst Aşama Eğitimi içinde değerlendirilmektedir.

8) Tüm öğrencilerimizin sosyal medya üstünden yaptıkları duyurularda kendilerinin mesleki yeterliliklerine uygun bir tarzı korumaları gerekmektedir. Süpervizyon grupları sosyal medyada duyurulamaz.

IPI Terapistlik Temel ve Üst Aşama İçin Toplam Çalışma Saatleri Dökümü

600 saat - Teori ve pratik uygulamalı grup süreci.
108 saat -Temel eğitim seminerleri ve seçmeli seminerler.
 70 saat - Grup yönetimi, süpervizyon,protokol yazımı.
 42 saat - Psikodrama Konferansları
 80 saat - Tez yazımı, grup yönetimi, süpervizyon  ve Araştırma Teknikleri    

900 saat toplam çalışma süresi