ÇOCUK VE ERGEN DANIŞMANLIĞI

İlk Çocukluk Dönemi

Doğumla başlayan bu süreç, çocuğun hem dünyayla tanıştığı hem de kendini keşfettiği ilk basamaktır. 0-6 yaş gelişim dönemi; çocuğun sözel, fiziksel, davranışsal ve duygusal gelişiminin hızla gerçekleştiği bir dönemdir. Bu dönemde ailenin çocuklarını iyi gözlemlemesi ve ihtiyaçlarının farkında olması, çocuğun sağlıklı bir gelişimsel süreç geçirmesini sağlar.

0-6 Yaş Grubu

 • Gelişimsel Takip
 • Gelişim Problemleri
 • Davranış Problemleri
 • Tuvalet Eğitimi
 • Uyku Problemleri
 • Yemek Problemleri
 • Kardeş Kıskançlığı
 • Kreşe/Anaokuluna Adaptasyon
 • Aile Danışmanlığı

0-6 yaş bebek ve çocuk danışmanlığı; çocukların davranış ve uyum sorunlarının altında yatan süreçlerin keşfinde, sorun yaşanan durumun kaynağını fark etmede ve çözüm yolları hakkında ebeveynlere destek olmaktır. 

 

 

Son Çocukluk Dönemi

Doğumla başlayan yaşam sürecimiz, bebeklikten çocukluğa ve ergenliğe sonra da yetişkinliğe doğru uzanarak gider. Bu sürecinizde içinde varolduğunuz sorunlarla baş edebilmek ve size yol göstermek için, sizlerin sırdaşlarınız olarak her türlü probleminizi paylaşarak Bireysel veya Grup Danışmanlığı hizmetlerimizden faydalanabilirsiniz.

7-13 Yaş Grubu

 • Uyum ve Denge Bozuklukları
 • Ders Çalışma Sorunları
 • Verimli Ders Çalışma Teknikleri
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
 • Özgül Öğrenme Bozuklukları
 • Kendine Güven
 • Takıntılar
 • Korkular
 • Sınav Kaygısı 
 • Okul Başarısızlığı ve Öğrenme Bozuklukları
 • İlişki Sorunları

13-17 Yaş Grubu

Ülkeden ülkeye fark eden, çocuklukla erişkinlik arasındaki gençlik çağı UNESCO tarafından 12-24 yaş olarak kabul edilmiştir.Bu dönem erişkinlik çağına dek sürer. Bedensel olarak olan değişme ve gelişmeyle birlikte ruhsal ve toplumsal değişme ve gelişme süreçleri de önem kazanır.Genç bu dönemde kimlik ve cinsel benlik kazanır. Bu süreç, genci yeni arayışlara yönlendirir .

Bu döneme ait sorunlar;

 • Okul Sorunları
 • Okul Başarısızlığı13-17
 • Arkadaş İlişkileri
 • Ders Çalışma Sorunları
 • Hiperaktivite ve Dikkat Eksikliği
 • Kimlik Sorunları
 • İletişim-İlişki Sorunları
 • Korkular
 • Takıntılar
 • Cinsel Gelişim
 • Kaygı ve Stres
 • Kendine Güven
 • Gelecek Kaygısı
 • Yanlış Alışkanlıklar
 • Gelecekle İlgili Sorunlar 
 • ÖSS"ye Hazırlanma
 • Meslek Seçimi
 • Vizyon Yaratma
 • İlgi ve Yeteneklerini Belirleyememe