YETİŞKİN DANIŞMANLIĞI

Yetişkin Psikolojisi Danışmanlığı

Bu Döneme Ait Sorunlar;

 • Kişilik Sorunları
 • Duyguların Kontrolü                                                                               
 • Psikosomatik Sorunlar
 • Takıntılar
 • Korkular, Kaygılar
 • Sosyal Fobi
 • Alışkanlıkların Değişimi (Kilo, sigara vb.)
 • Özgüven
 • Dikkat ve Konsantrasyon

Özel Yaşam Sorunları

 • Aile İçi Sorunlar
 • Evlilik Öncesi ve Sonrası Sorunlar
 • Orta Yaş Sendromu
 • İletişim Sorunları 

İş Yaşamı Sorunları

 • Kariyer Yaratma
 • Gelecek Kaygısı
 • Hedef Belirleyememe
 • Stres
 • İlişki sorunları
 • Özel Yaşam ve İş Yaşamı Dengesi

Bireysel Danışmanlık/Bireysel Psikodrama

Kişi ile yüz yüze yapılan ve psikoterapi sürecini de içine alan danışmanlıktır. 

Grup Danışmanlığı/ Etkileşim Grupları

Kişilerin, belirli konularda yönlendirilmiş olduğu ve kendini bir yere ait hissetme ve gruptan destek alarak kendini ve çevresini algılamada fark yarattığı bir psikoterapi sürecidir. Grup çalışmalarına katılan kişiler, çalışmalar sırasında başkaları için buldukları çareleri, kendilerine nasıl uygulayabileceklerini yine birbirlerinin yardımı ve desteği ile öğrenirler.