PSİKODRAMA YAŞANTI GRUPLARIMIZ

Psikodrama Yaşantı Grupları

Psikodrama yaşantı grupları, ısınma oyunları, güven çalışmaları gibi kişilerin sorunlarına ısınmasını sağlayan aktivitelerle başlayıp, ısınan kişilerin bireysel çalışmalarının yapıldığı yaşantısal gruplardır. 10-12 kişilik yaşantı gruplarında, yapılan egzersizler sayesinde üyeler birbirlerine çok çabuk ısınır ve kısa sürede ortak hedefler kendini belli eder. Yaşantı gruplarlarının arasında bazı küçük farklılıklar olsa da temelde şunları hedefler;

  • Kişinin kendisini daha iyi tanıması
  • Kişinin kendi geçmişinin etkisinden kurtulması
  • Gelecek kaygısını yok etmek
  • Öfke, çaresizlik, yalnızlık, suçluluk gibi duygusal durumlarla başedebilmek
  • Empati yeteğini geliştirebilmek

Sürekli olarak başlatılan psikodrama yaşantı gruplarına katılarak psikodrama ile tanışabilir ve kişisel gelişiminizde büyük adımlar atabilirsiniz. Merkezimizde uygulanan psikodrama gruplarına katılabilirsiniz.

Kimler Katılabilir: Kendini tanımak, geliştirmek, korkularından ,alışkanlıklarından kurtulmak isteyen, kendi hayatını ve psikodramayı deneyimlemek isteyen herkes katılabilir.

Kazandırdıkları: Grup  üyelerinin bu çalışmalar sonucunda farklı bakış açıları kazanarak ve empati yeteneğini kazanarak, iletişimde en üst noktaya gelme, hayatın ritmini yakalama, kendi yaşam biçimini belirleme ve sahip olduğu ruhsal, zihinsel ve bedensel farkındalığını en üst noktaya getirerek, yaşamının kontrolünü eline almasını sağlar.

Psikodrama ile, canlandırmalar ve somutlaştırma tekniği yoluyla geçmişteki, şimdiki sorunlarımız ve çatışmalarımızı aynı zamanda gelecege dair beklenti, kaygı ve zorluklarımızı anlama onlara hazırlanma, ne olacağını ne hissedeceğimizi ve ne ile karşılaşacağımızı görme, başa çıkma teknik ve sosyal becerilerimizi geliştirme ve gene bunları deneyimleme olanağı sağlar.

Psikodrama, gerek grup ortamı gerek yaklaşım modelleri ve kullandığı birçok teknik ile sorunu ele alırken sahip olduğumuz bütün sosyal rollerimizle aynı anda ilgilenir ve varolan sorunu her bir sosyal rolümüz içerisinde çözümlemeye olanak sağlayarak bize gerek bedensel gerek duygusal gerek düşünsel anlamda esneklik kazandırır.

Açık Gruplar

Psikodramanın kısa tanıtımı ile başlar, istenirse üyelerin katılmak istediği durumlarda kişisel çalışmaya da dönüşebilir. Gönüllük ve gizlilik esasına dayalı olarak yürütülen bu çalışmalar süresince hiçbir üyenin aktif katılımı zorunlu değildir.

Kişiler istediği sıklıkla bu gruplara katılabilmekte ve her oturumda ayrı bir tema işlenmektedir.

Konuyu Merkez Alan Psikodrama Grupları

Bu tür psikodramanın özelliği, tüm grup üyelerini ilgilendiren ortak bir konunun ele alınmasıdır. Örneğin, ÖSS sınav kaygısı, alkol bağımlılığı, obezite, sosyal fobi, ergen grubu vb. gibi.