AİLE VE EVLİLİK DANIŞMANLIĞI

Aile ve Evlilik Danışmanlığı

Aile ve Evlilik Danışmanlığı, ailelere yönelik bireysel ve grupla danışmanlık hizmeti vermektedir. Bu hizmetler, hem ailede yaşanan problemler ve çözümüne yönelik hem de aileyi oluşturan bireylerin gelişimsel sorunlarının çözümüne yöneliktir.Ailelere, psikolojik sorunların çözümüne ilişkin danışmanlık verilirken, aynı zamanda bu sürece ilişkin eğitimlerle de desteklenmektedir.

Kişinin yaşantısında kendi benliğinin oluşmasında aile ve aile ortamının inanılmaz oranda büyük bir etkisi vardır. “Biz” olma bilincini bize aşılayan değerlerimizin ve inançlarımızın oluşumunda büyük rol oynayan aile, tek başına soyut bir kavram olmakla birlikte, başlı başına bütüncül bir kurum ve sistemdir.PUSULA, sağlıklı aile ortamları yaratmak, varolan aile sisteminin içinde oluşan sorunları çözmek için danışman hizmeti vermektedir. Aile danışmanlığı hizmetinde, çocuk, anne-baba, aile içinde sürekli yaşayan diğer ebeveynler de tek tek ya da grup halinde ele alınmakta ve bu bireylerin danışmanlık hizmeti almaları gerekmektedir.

Bizler, ailelerimizin birer aynasıyız.

Aile Destek Programı

Keşke daha erken öğrenseydim: Çocuğunuzun bir oyununu, gösterisini ya da spor karşılaşmasını kaçırdığınızda, onu kaçırmanıza neden olan acil işi bir yıl sonra unutmuş olacaksınız; ama çocuk orada olmadığınızı unutmayacak.

Laurel CUTLER

  • Ana-Baba Değer Çatışmaları
  • Ana-Baba- Çocuklar Arası Tutumlar
  • Disiplin Sorunları…
  • Evlilik ve sorunları
  • Aile-içi etkin iletişim
  • Aile-içi sorunlar ve çözümler
  • Evlilik ve sorunları