ÖRGÜT PSİKODRAMASI

Örgüt geliştirme ve değişim müdahalelerinde psikodrama ve sosyodrama uygulamaları şirketlerde ve okullarda kullanılır.

Kurumsallaşmak, bireylere ve onların öznel kararlarına göre değil, nesnel gerçeklere göre hareket edebilen ve değişime hızla ayak uydurabilen kurumlar olmak artık bir gereklilik. Kurumsal olmak yolunda insan ile ilgili oluşturulabilecek yapılar konusunda sizlere çözüm ortağı olmayı öneriyoruz.

ÖRGÜT PSİKODRAMASININ KURUMLARA FAYDALARI

  • Grup büyüklüğü ne olursa olsun her türlü ekip ile çalışılabilir.

  • Örgüt ya da ekibin tüm genelindeki sorunlar görülebilir.

  • Rol oynama ve rol değiştirme Teknikleri ile herkes eşit derecede ekip içinde sorumluluk alarak, hem sorunlara hem de ortaya çıkan çözüm yaklaşımlarına katkıda bulunarak eşitlik ve adiliyet duygusunu yaşayarak katkıda bulunurlar.

  • Örgüt ya da ekip içi bağlılığı artırır.

  • Etkin iletişim ve motivasyon sağlar.

  • Çatışma ve problem çözme becerilerini geliştirerek bireylerde güven ortamı oluşturarak departmanlar arası bağlantıyı kurar , empati duygusunu geliştirir.

  • Rol Eğitimleri ile örgüt çalışanları, rol repertuarlarını geliştirerek daha üretken ve verimli yaratıcı bir işbirliği içinde olurlar.

  • Personel alımı ve seçiminde , işe uygun eleman seçimi ile iş verimliliğini artırmaktadır.

Bizler bu bağlamda aşağıda bulunan alanlarda da danışmanlık desteği vermekteyiz;

Kişisel Liderlik

Yetkin bir liderle, yetkili yöneticiyi birbirinden ayıran en önemli unsur referans kaynaklarıdır. Bu bağlamda; referansı kendi kaynakları olan etkin lider, vizyoner, misyonuna sahip çıkabilen, motivasyonu yüksek, kazan- kazan stratejisini benimseyen, sürekli öğrenen ve öğreten, kaliteli iletişimi hayat biçimi haline getirmiş kişi olarak tanımlanabilir.

Kişisel Liderlikte entelektüel zeka ve teknik beceriler, başarılı performans için gereklidir. Ancak, başarılı performans için oranlar hesaplandığında, duygusal zekanın her seviyedeki iş için diğer faktörlere nazaran iki kat daha önemli olduğu ortaya çıkmaktadır. İş ve sosyal yaşamda başarılı olmak için düşünce ve duyguların bütünlük içinde olması gerekmektedir. Bu bilinçle, destek çalışmalarımızda; çalışanların kendi ve başkalarının duygularını tanıması, kendisini harekete geçirebilme, ilişkilerde ve ilişkiler içinde duyguları iyi idare edebilme yeteneğini geliştirmeyi sağlayacak donanımların kazanılması önem kazanmaktadır.

Liderlik (Yetkin Liderlik)
Psikolojik danışmanlık
Beceri geliştirme
Kariyer Yönetimi
Uyum ve Vizyon Geliştirme
Bireysel Değişim Programları
Ekip Ruhu Yaratma
Yönetim / Organizasyon
Proje Takımları oluşturmak
Kurum İçi Etkin İletişim Eğitimleri
Mesleki Uygunluk
Kurum Kültürü Oluşturma

PSİKODRAMA VE SOSYODRAMANIN ÖNEMİ

Yaşantılı eğitimlerin içinde temelde yer alan psikodrama ve sosyodrama yaraticilik,spontanlık ve eylem üstüne kurulmuştur. Psikodrama yöntemi aktif katılımı sağlayarak sadece bilgilendirme ile kalmaz bunun içselleşmesine ve yeni davranışlara dönüşmesine olanak tanır.

Bu anlamı ile klasik tarzdaki eğitimlerden farklılık gösterir.Önemli olan sadece bilgi seviyesinde dinlemek ve anlamak değildir.Asıl eğitimlerde gerekli olan şey,tutumve becerilerde kalıcı gelişme ve değişim yaratabilmektir. Psikodrama ve sosyodrama bu kalıcı hedefe hizmet eder.

Psikodrama ve sosyodrama’ nın kullanıldığı eğitimler uzman psikodramatistin yönetiminde gerçekleşir. Ve asla hazır bir paket program kullanılmaz.Her işletme ayrı bir kişiliktir ve her kişinin farklı ihtiyaçları vardır. Bu nedenle ihtiyaçlara uygun her eğitim yeni baştan yaratılmaktadır.

Psikodrama ve sosyodrama yöntemi ile yapılan eğitimlerde sonuç almak için uzun süre beklenmez, eğitim sürecinde değişim ve gelişim kendini göstermeye başlar.