Çift ve Aile Terapisinde Psikodrama Gruplarında Ne Amaçlanır?

  09 Mayıs 2016
  Eğitim Haberleri

Ailelerimiz bir sorunumuz olduğunda bizim en büyük destek kaynağımız olabileceği gibi bazen de sorunun kendisini oluşturabilirler.

Çift ve aile psikodramasında, ailelerin veya aile ortamındaki bireylerin birbirleriyle olan ilişkisel sorunları ve iletişim çatışmalarını düzenleyerek bireylerini birbirlerini anlamalarına ve bu şekilde ilişkide daha rahat bir şekilde yol almalarına yardımcı olur.

Çift ve aile psikdoraması, sorunu tek bir bireyin sorunu olarak değil, yaşadığı ortamdaki aile ve toplum dinamiklerinin bir yansıması ve aralarındaki ilişkinin ve hatta bazı durumlarda bu sistemlerdeki problemin belirtisi olarak görür. Dolayısıyla odak, bireyden çok tüm sistemin işleyiş şeklidir. Bireydeki olumlu gelişme sistemdeki sorunun giderilmesiyle doğru orantılı olduğu düşüncesini temel almıştır.

Neden Sistemik Yaklaşım?

Psikodrama Grup Psikoterapisi ve Sosyometri'nin yaratıcısı Moreno'nun, aile terapisine katkıları son derece önemli olmasına rağmen çok az bilinir. sistemik yaklaşımın içinde sunulan bir çokyaklaşım Moreno'nun psikodramasında çok önceden sunulmuşur. Moreno, aileye ebeveynler, çocuklar, karı-koca arasındaki bağ olarak bakar. Onun karşılıklı tiyatrosu, sistem toplum terapisine  dayalıdır ve aile-toplum terapisinin yaratıcıdır.Onun 1921'de kurduğu ''Spontanite Tiyatrosu'' ndaki Barbara vakası, çiftler için psikodramatik terapötik çalışmasının temelini oluşturmuştur ve sosyometirye başlayarak aile çalışmalarının temelini atmıştır. İlişkiler arasındaki itim ,çekim ve nötrlükü inceleyerek sosyometrik test ve sosyogramlar aracılığıyle sorunların çözülmesinde etkili olmuştur.

Günümüzde Kadınların iş hayatında daha etkin rol oynamasıyla kadının kimliğinin değişmesi, Aynı şekilde özellikle şehirlerde erkeğe olan maddi bağımlılığın azalması sonucu eşler arası rol, ihtiyaç ve beklentilerin değişmesi, buna bağlı olarak erkeğin kendi kimliğini yeniden tanımlama ihtiyacı, bazı durumlarda bu rol ve beklenti değişiminin, aile içi şiddetle çözümlenmeye çalışılması, boşanmaların artması, değişen toplumsal ve ailevi değerler, maddi durum ve de göçlerle ilgili olarak geniş aile özelliğinin özellikle şehir yaşamında etkinliğini yitirmesi ve çekirdek ailenin yoğunlaşması, toplumdaki çözülme ve bireyselleşmeye doğru gidişat, beraberinde çok farklı sorunları da beraberinde getirmiştir.

Kimlere Uygulanır:

Bireyler (Çocuk, ergen, yetişkin) Evli veya evli olmayan çiftler Tüm aile

Uygulama Alanları:

Çift ilişki sorunları Evlilik sorunları Boşanma öncesi ve sonrası problemler Yeme bozuklukları Madde bağımlılığı Depresyon gibi çeşitli duygu durum bozuklukları Kronik sağlık problemleri Kayıp, ölüm, travma İş ve para stresi Anne-baba olmakla ilgili sorunlar (aile içi iletişim, disiplin, kardeşler arası kıskançlıklar, vb.) Aile içi şiddet ve istismar

Çift ve Aile Psikodraması  destekleyici bir terapi yöntemidir.

Mesela, kanser, AIDS veya başka kronik rahatsızlıkları olan bireylerde sadece bireyler değil etrafındaki hemen herkes etkilenir, yani bir diğer ifadeyle bir sisteme bağlı bir parçada oluşan sorun tüm sistemin çalışmasını etkileyecektir. Ama özellikle ailevi ilişkilerde, bireyin o rahatsızlıktan kurtulması bile aile dinamiğini kökünden sarsabilme gücüne sahiptir. Bu açıdan bireyin ailesinin geçirdiği sürece dikkat etmek ve gerektiğinde onlara da destek olmak son derece önemlidir. Benzer şekilde yeme bozukluklarında, bireyin ailesine vermeye çalıştığı mesaj irdelenir.