TERAPİST YETİŞTİRME EĞİTİMİ

Psikodrama Grup Psikoterapisi

Bir Dünya ailesine katılmak istermisiniz?

Psikodrama

Bireylerin iç dünyasını keşfetmek için eylem metodlarını kullanan ve grup üyelerinin diğerlerinin hayatındaki önemli kişileri oynadığı bir grup psikoterapisidir yöntemidir. J.L. Moreno'nun dehasının bir ürünü olan psikodrama ülkemide 18 yılı aşkın süredir enstitümüz çatısı altında uluslararası düzeyde kabul gören eğitimlerle hak ettiği değeri bulmaktadır. Bu psikoterapi sistemi bireyleri içgörü kazanmaya, algıları değiştirmeye ve daha yaratıcı, spontan bir gelecekle karşılaşmaya götürüyor.

Grup Eğitiminin Amacı

Psikodrama grup çalışması grup üyelerinin psikodramayı deneyimleyerek, kişisel gelişmelerini sağlamak ve çalışmakta oldukları özel uzmanlık alanına psikodrama tekniklerini uygulayabilmelerini gerçekleştirmek ve psikodrama grup psikoterapistleri yetiştirmektir.

Sürekli olarak başlatılan psikodrama eğitim gruplarının “Hazırlık Aşamasına” katılarak psikodrama ile tanışabilirsiniz.

Psikodrama Eğitim Programı

İstanbul Psikodrama Enstitüsü bünyesinde açılan eğitimlerimiz 3 aşamadan oluşmaktadır. Bunlar;

  1. Hazırlık Aşaması
  2. Temel Aşama
  3. Üst Aşama

Bu aşamalar psikodrama yöneticilik belgesine sahip olunması için izlenmesi gereken aşamalardır.

Hazırlık Aşaması

Giriş Semineri, Uygulama ve Değerlendirme içerir.

9-12-18 saat sürebilir; önceden duyurulur. Devamsızlık yapan üye Hazırlık Aşamasını bir sonraki grupla tekrarlamak zorundadır. Bu aşamada giriş semineri verilmekte, enstitü kontratı okunup, imzalanmakta ve belirtilen süre içinde üyeler psikodrama yaşantısından geçmektedirler. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada her üyeye dağıtılır. Bu çalışmanın sonunda bireyler İstanbul Psikodrama Enstitüsü tarafından hazırlanan Değerlendirme formu çerçevesinde kendilerini, gruptaki diğer üyeleri ve liderin tüm üyeleri değerlendirdikleri bir çalışmaya katılırlar, son kararı Enstitü Başkanlığı verir. Aynı grup içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılır. Medikal psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar gruba devam edemez. Grup Lideri Hazırlık aşamasından Temel aşamaya geçerken değişebilir ve bu durum grup üyelerine duyurulur.

Hafta içi veya hafta sonu gruplarına katılım tercihleri olanlar Hazırlık Grubundan beraber geçerek, aşama sonunda uygun gruplara nakledilirler.

Hazırlık aşamasına kayıt olacak kişi ilk grup ücretinden düşülmek üzere kapora istenebilir ve kesin kayıdını yaptırır.

Psikolojik Danışma, Psikoloji  alanlarında lisans ve yüksek lisans diplomasına sahip olanlar ile Psikiyatri uzmanı ve Asistanı olanlar, Psikiyatri Hemşireliğinde doktora yapanlar eğitimlere  katılabilirler.

Temel Aşama

Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve Enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. Adaylar Eğitim Anlaşması (kontratı) Temel Aşama sürecine göre yeniden imzalarlar ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. 5 ayrı temel eğitim semineri almak zorundadırlar. Seminerler ve grup saatleri birlikte hesaplanır. Seminer programları ve tarihleri her sene Eğitim programıyla beraber Ağustos ayında Enstitü tarafından ilan edilir. Seminere katılacak üye sayısı Enstitü tarafından sınırlandırılabilir veya bazen bir semineri birden fazla grup aynı zamanda alabilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur, üyeler bu seminerleri mutlaka izlemek yükümlülüğündedirler. Kaçırdıkları semınerleri tekrarlayana kadar mezun olamazlar. Kendi gruplarıyla bu seminerlere katılamamışlarsa, eğitim programını takip ederek seminerin başka gruplarla tekrarına katılmalıdırlar.

  • 350 saat Teori ve Pratik (Grup uygulaması)
  • 60 saat Özel Seminerler ( 350 Saatin içinde hesaplanır )
  • Grup Uygulaması ve Protokol Sunumu (Süpervizyon)

Hazırlık aşamasını geçen Psikiyatri, Psikoloji, Psikolojik Danışman, Eğitimde Psikolojik Hizmetler alanı mezunları temel aşamaya katılabilirler.

Diploma: Yardımcı Terapist - Co-terapist ünvanı alırlar.

Süre: Yaklaşık 3 yıl / Ayda bir 9 ar saatlik oturumlar halinde

Üst Aşama

Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen ve Enstitünün onayladığı meslek gruplarından üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve 60 saat uzmanlık alanına özgü özel seminerlere katılırlar. (seminerler programda gruplara duyurulur.)

  • 250 saat Pratik ve Kendini Tanıma Süpervizyon
  • 60 saat Uzmanlık dalına özgü uygulama ve özel seminer
  • Tez

Temel aşamayı geçenler katılabilir.

Diploma: Psikodrama Terapisti

Süre: Yaklaşık 2.5 yıl

Psikodrama Eğitimcisi

Üst Eğitim Aşamasından sonra psikodrama eğiticisi olmak isteyen adayın bir üst eğitime devam etmesi zorunludur. Bu programı enstitü düzenler kriterleri duyurur ve uygular. Enstitünün uyguladığı bu eğitimcinin eğitimi sürecinde başarısız olan aday en az 1 yıl beklemek suretiyle yeniden yeni bir grupla eğitime başvurabilir. Önerilen bu 1 yıl adayın gelen geri bildirimleri değerlendirmesi, kendini geliştirmesi için son hak olarak kullanılır.

Terapistlik aşamasını bitiren uzmanlar enstitünün ilan edeceği 1 yıllık programlara katılarak psikodrama eğitimcisi olabilirler. Program detayları terapistlik aşamasını tamamlayanlara enstitü tarafından verilir. Bu uzmanların öncelikle enstitü bünyesinde uzman olarak çalışmalarına önem verilir.