ÇOCUK MERKEZLİ OYUN TERAPİSİ

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi

Çocuğun en değerli öğrenme ve kendini keşfetme yollarından bir tanesidir oyun. Yetişkinlere bir eğlence gibi gelen bu doğal süreç, çocuğun hem sosyal yeterliliklerini hem de duygusal olgunluğunu geliştirir. Oyun, çocuğun yaşantısındaki deneyimleri yeniden canlandırmasına yardımcı olurken, empatiyi geliştirmesine, stresini azaltmasına, ilişkilerini geliştirmesine ve en önemlisi de umut yaratmasına da yardımcı olur.

Oyun Terapisi Nedir?

Yetişkinler için danışmanlık ne ise, çocuklar için de oyun terapisi odur. Çocukların kendilerini sözcüklerle ifade etmeleri yetişkinler gibi olmadığı için, kendilerini oyun aracılığıyla ifade ettikleri gözlemlenmektedir. İşte, oyun terapisi de çocuklara düşüncelerini, duygularını, ihtiyaç ve arzularını oyunla (en doğal şekliyle) iletme şansı verir. Oyunlarda “çocuğun gerçeği nasıl algıladığı” yani kendi sübjektif gerçeklerini kendi gözlerinden görebilme imkânı sağlar.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi çocuğun;

 • İç dünyasını anlamak
 • Duygusal sıkıntısıyla başa çıkmasını sağlamak
 • Hâkimiyet kazandırmak
 • Terapötik sonuçları almak üzere oyunun sistematik bir şekilde uygulanmasını içerir.

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi, 3-12 yaş aralığındaki çocuklara uygulanabilmektedir. Çocuğun kabul gördüğü, güven ortamında olduğu ve oyunun kaptanı olduğu bir terapi yöntemidir. Oyun terapisinde çocuğun yaşadıklarını canlandırmasına fırsat vermenin ve çocuğun doğru deneyimlerini ona yansıtmanın iyileştirici etkiye sahip olduğu görülmektedir.

Oyun Terapisinin verdiği 4 iyileştirici mesaj vardır:

“Senin için burdayım.”

“Seni duyuyorum.”

“Seni anlıyorum.”

“Seni umursuyorum.”

Ve bu dört iyileştirici mesaj ve terapötik sürecin ilerlemesi ile hedeflenenler şunlardır:

 • Çocuğun kendisinin duygularını daha iyi anlamaları
 • İhtiyaçlarını karşılaması için duygularını ifade etmeleri
 • Problem çözme becerilerinin gelişmesi
 • Sorunlu olarak tanımlanan davranışların azalması
 • Çatışmalarla başa çıkmayı ve seslerini duyurmaları
 • Özgüvenlerinin artması
 • Öz kontrolün gelişmesi

 

 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinde,

 

SORUN yerine ÇOCUK

GEÇMİŞ yerine BUGÜN

DÜŞÜNCELER yerine DUYGULAR

AÇIKLAMA yerine ANLAMA

DÜZELTME-TEDAVİ ETME yerine KABUL ETME

DANIŞMANIN YÖNLENDİRMESİ yerine ÇOCUĞUN YÖNLENDİRMESİ

DANIŞMANIN BİLGİSİ yerine ÇOCUĞUN BİLGİSİ ön planda tutulmaktadır.

 

Anlaşılmanın, kabul edilmenin ve yön verebilmenin çocuğa sağladığı birçok kazanım vardır.

 

Çocuk Merkezli Oyun Terapisinin çalıştığı alanlar:

 • Depresyon
 • Takıntılar
 • Davranış sorunları
 • Cinsel ve fiziksel istismar
 • Boşanma
 • Kaygı bozuklukları
 • Mükemmeliyetçi tutumlar
 • Travma
 • Dikkat sorunları
 • Kronik hastalıklar
 • Enüresiz (alt ıslatma) ve Enkopresiz (kaka kaçırma)

Çocuk Merkezli Oyun Terapisi ile çalışılan bu alanlarda oyunun terapötik etkisinin olduğu birçok araştırma tarafından da kanıtlanmıştır.

Kısacası oyun ve oyun terapisi hayal ile gerçek arasında bir köprü, içsel dünyanın dışa vurumu ve çocuğun hayata hazırlanmasında bir nevi prova görevi de görmektedir.

 

İlay AKTOPRAK ŞANDA

Uzm. Psikolog