YEME BAĞIMLILIĞI VE OBEZİTEDE YAŞAM YÖNETİMİ

Yeme Bağımlılığı ve Obezite Danışmanlığı Nedir?

Danışmanlık, kişinin herhangi bir alanında şu anda var olduğu yerden gitmek istediği yere ulaşmasını sağlayan eğlenceli bir yolculuktur. Kişi bu eğlenceli yolculuğa koçuyla birlikte seyahat eder.

Danışmanlık Ne İşe Yarar?

Danışmanlık süreci psikodrama grup psikoterapisi ile birlikte yürütülmektedir.

 • Nasıl daha iyi olabilirim? Sorusuna cevap verir.
 • Şimdiye ve geleceğe odaklanır.
 • Danışmanlık sürecinin ürünü uzun vadeli bir mükemmeliyet ve kişinin kendi başına ilerleyebilme –kendi  kendine üretme yeteneğidir.
 • Yaşamımızda uyum ve düzeni sağlamak, önemli olanı keşfetmek ve kendinize verdiğiniz değeri arttırmak için danışmanlık alırsınız.
 • Danışmanlık süreci boyunca yaşamı dengeleme ve uyumlu hale getirme gücüne sahip bütünsel bir yardım alırsınız.
 • Düşlerimiz hedeflerimizi şekillendirir, hedeflerimiz de hayatımızı, bu anlamda danışmanlık, hedeflerinize ulaşmanıza yardım eder.

"İnanç, muhteşem bir güce sahiptir. Olumlu inançlar, sizi ustalaştıracaktır. Olumsuz inançlar, sürekli kaybetmenize sebep olacaktır. İnançlarınızı sizden yana olacak şekilde değiştirin." Anthony Robbins.

Obeziteye Yol Açan Yeme Tutum ve Davranışlar Değiştirilebilir mi?

Kilo sorunu için risk oluşturan, sorunun ortaya çıkarak sürmesine yol açan biyolojik, psikolojik, sosyal ve kültürel etkenler bulunmaktadır. Sorun, bu faktörlerin etkileşimi ile ortaya çıkmakta ve sürmektedir. Bu faktörler çocukluk çağlarından itibaren kilo sorununun oluşumunda ve sürdürülmesinde rol oynamaktadırlar.

Çocukluk çağında edinilen alışkanlıklar, yetişkinlikte kilo kaybını engelleyen tutum ve davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Çocukluk çağında edinilen alışkanlıklar, yetişkinlikte kilo kaybını engelleyen tutum ve davranışlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Örneğin anne babanın kilolu olması, kilo alımını kolaylaştırıcı yeme düzeninin olması, sağlıklı beslenme prensiplerine önem verilmemesi; “iyi anneliğin”, “gürbüz çocuk” yetiştirmekle eşdeğer tutulması vb. Çocuklukta kilo sorunu yaşanması, yetişkinlikteki kilo sorununun sürmesinde belirleyici olmaktadır.

Yetişkinlikte olumsuz duygularla başa çıkma (kaygı, öfke, üzüntü vb.) yolu olarak yeme davranışının seçilmesi, kilo sorununun sürdürülmesindeki faktörlerden birisidir. Kilo sorununun sürdürülmesinde, kişinin gerçeğe uygun olmayan değerlendirmeleri de rol oynamaktadır. Örneğin “ya hep ya hiç” tarzı düşünme biçimi (ya diyete bütün kuralları ile uymalıyım ya da en ufak bir kaçamakta diyeti tümüyle bırakabilirim) hem kilo sorununun sürmesine hem de kilo vermeye yönelik davranışların engellenmesine yol açabilir.

Mutlak kurallar koymak (-meli, -malı ekleri) ulaşılması güç hedefler koymaya neden olabilir ve nihayetinde bu hedeflere ulaşamamanın getirdiği hayal kırıklarına yol açabilir. Aşırı genelleme (hiçbir zaman kilo vermeyi başaramayacağım, şimdiye kadar bu kaçıncı denemem) ve etiketleme (çok şişmanım, işe yaramaz birisiyim, iradesizin tekiyim) kişide olumsuz duygular yaratarak diyet ve fiziksel aktivite programlarına uyumu zorlaştırır.

Başarılı bir vücut ağırlığı kontrolü genellikle uygun olmayan yeme alışkanlıklarının değiştirilmesi ve fiziksel aktivite düzeyinin artırılması sırasında karşılaşılan engellerin aşılmasını gerektirir. Kayıt tutma, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının kazanılması, ev koşullarının değiştirilmesi, sosyal destek kaynaklarının harekete geçirilmesi önemli stratejiler arasında yer almaktadır.

Alışkanlıklar zamanla kazanılır. Olumlu alışkanlıklar pekiştirilerek devamı sağlanabilinirken, olumsuz alışkanlıklarda değiştirilebilir. Tıbbi yardımla birlikte bu değişim sürecinizi kolaylaştırmak için davranış değişimi konusunda da destek alabilirsiniz.

Yaşam Yönetimi

Yaşam Yönetimi Programı , tüm uygulamalarının başlangıcıdır. Hayatın her alanıyla ilgili hedefler belirlemek, değişiklik ve yenilikler yapmak, geliştirmek ve değişmek için kullanılabilecek bir sistemdir.

Yaşam Danışmanınız; sizin harika yanlarınızı bularak bu özelliklerinizi kullanmanız ve geliştirmeniz konusunda destek verir.

Kişinin şu anda nerede olduğuna ve yarın ne yapmak ve nerede olmak istediğine dair kişisel farkında lığı artırarak yol almasına destek olur.

Bu yol boyunca kişinin içsel gücünün kullanması, istediğini değiştirmesi ve gelişmesi için yargısız ve sınırsız bir ortam yaratır.

Kişiyi yönlendirmek yerine doğru sorularla kendi cevaplarını bulmasını ve doğru kaynaklara yönelmesini sağlar.

Nedenlerden çok nasıllar önem kazanır. Dolayısıyla problemleri düşünmektense, çözümlerini düşünmenize destek olur.

Sonuç olarak; motivasyon ve yaratıcılığı arttırır. Kişinin içinde var olan gücünü ortaya çıkarmasına eşlik eder.

Kimler yaşam yönetimi programımıza gereksinim duyar?

 • Kişi istediği yaşam yerine başkaları tarafından önceden tasarlanmış bir hayat sürüyorsa
 • Kişinin belirlenmiş amaç ve hedefleri yoksa ve yaşamına hedef koymak istiyorsa ancak bunu nasıl yapacağını bilemiyorsa
 • Kişinin hedefleri var lakin hedeflerine nasıl gideceğini bilemiyor ve hedefler, gerçekleşemeyecek uzaklaşan hayallere dönüşüyorsa
 • Hedeflerine gidecek yolda var olan potansiyelini kullanamıyor ve yeni yetiler       kazanamıyorsa
 • Hedefi var lakin bir türlü harekete geçemiyorsa
 • Hedefine ulaştı, zirvede kalmaya çalışıyor ve potansiyellerini güçlendirmeye çalışıyorsa*  Kariyerlerinde yükselmek isteyen potansiyellerinin farkında olup bu potansiyelleri değerlendiremeyenler veya ek yetilere ihtiyaç duyanlar
 • İş yaşamında stres altında hissedenler
 • İş yaşamında aynı kısır döngüyü yaşayıp bu döngüden çıkamayanlar
 • Yeni mezun olmuş ve kariyer hayatına yeni başlayanlar
 • Üniversitede öğrenciyken kariyer planlaması yapmak isteyenler

Bu çalışma kişilerin kendi yetkinlikleri konusunda bilinçlenmelerini, eyleme geçmek için cesaretlenmelerini ve bunun için ihtiyaç duydukları yol haritasının oluşturulmasını sağlamaktadır.

Yaşam Yönetimi Danışmanlık Süreci Nasıl Uygulanır?

Danışmanlık süreci; Danışmanın kişiye yaklaşık 50-60 dakikalık seanslar halinde destek vermesi ile yapılır. Bu süreçte pozitif farkındalıklar yaşar ve bu farkındalılığı harekete geçirmek kişiye aittir.

Unutulmamalıdır ki, danışman olunan yer ile varılmak istenen yer arasındaki mesafeyi aşma sürecinde sadece bir yol arkadaşıdır. Değişim ve gelişim sorumluluğu kişiye aittir. 

Program Süreci Sonunda

İnsanlar yaşamdan başkalarından beklentilerini azaltarak zevk almaya başlar. Kişinin en önemli ihtiyacı olan pozitif bir bakış açısı geliştirerek, kendi kendine motive etmesini,

Sahip olduğu yeteneklerini ve potansiyelini daha net görmesini, bu özelliklerini en verimli şekilde nasıl kullanacağını deneyimlemesini, kafasındaki karışıklıkların netleşmesini ve problemlerinin çözümlere dönüştüğünü tecrübe eder.

Kişi kendi içsel gücünü kullanmasını öğrenir.

Kişinin anlamlı ve net hedefler belirlemesi ve bu hedeflerinin kendi değer ve inançlarına uygun bir şekilde geliştirmesine ve ulaşmasına yardımcı olur.

Unutmayın dünyada başka bir örneğimiz yok ve hepimiz çok değerliyiz. Ama bu değeri önce kendimize kendimiz vermeliyiz.

Sağlık Koçluğu Nedir?

Günümüzde önem kazanan değerlerimizden biri de yaşam kalitesini yükseltme ve sağlıklı, kaliteli bir yaşam sürme isteğidir. Her insanda olduğu gibi ilk sırayı sağlıklı yaşam almaktadır. Sağlık koçları, sağlığına önem veren ve daha sağlıklı yaşamak isteyen bireylere destek olurlar. Hastalık ya da sağlığa bağlı sorunlarla yaşayan insanların ve yakınlarının yaşamlarını daha olumlu ve kaliteli hedeflere çevirmeleri için çalışırlar.

Sağlık Koçluğunda Amaç ve Hedef

Sağlık koçluğunda amaç, sağlıklı ve kaliteli yaşamayı isteyenlere, hastalık ya da sağlığa bağlı sorunlarla yaşayan insanların yaşamlarını olumlu amaç ve hedeflere çevirmesine yardımcı olmaktır. Bunun için fiziksel ve duygusal çatışmaların en aza indirilmesinde ve hastalığı kabullenip, hastalığa karşı konulmadan yaşamın öğrenilmesini hedefler.

Kimler sağlık koçluğundan yararlanır?

 • Sağlığına önem veren ve kaliteli bir yaşam isteyen herkes
 • Zihin ve beden dengesini uyum çerçevesinde kurmak isteyen herkes
 • Yaşam kalitesini korumak isteyenler
 • Kilo sorunu olan ve çözümüne odaklanmak isteyenler
 • Obeziteyle mücadele de inaç ve değerler oluşturmak isteyenler
 • Sağlık sorunu olan ve yaşamlarını sağlıklı/kaliteli bir biçimde yaşamak isteyen herkes
 • Sağlık sorunu yaşayan kişilerin yakınlarından bu dönemi daha pozitif atlatmak isteyenler
 • Kronik hastalıklarda daha pozitif bir yaşam sağlamak isteyenler
 • Daha dengeli beslenme alışkanlığı kazanmak isteyenler
 • Sağlıklı yaşama destek olacak alışkanlıklar kazanmayı hedef edinenler
 • Doktorun vermiş olduğu tedaviye uyumu arttırarak, beslenme ve egzersiz tavsiyelerine uyumunu kolaylaştırmak isteyenler…

Daha birçok konuda koçlardan destek alınabilir. 

Sağlık Koçluğunun Faydaları

Koçlar çalışırken kişileri bütünsel olarak ele alır ve sorunlarını dinleyerek farkındalık yaratmaya çalışırlar. Hastanın hastalık psikolojisinden arınıp pozitif sağlık seçimleri yapmasına destek olurlar.

Bununla birlikte beden-ruh-zihin dengesi de önemlidir. Bu noktada sağlık koçları hastaların ya da sağlıklı bireylerin daha sağlıklı ve tatminkâr hayata kavuşmaları için koçluk disiplinini kullanarak sistematik bir şekilde çalışmaktadırlar.

Kişilerle seanslar yapıp onların sağlık hedeflerini belirleyip, bu hedeflere ulaşmalarında onlara yol arkadaşlığı yapmaktadır. Hedeflerine ulaşırken kişileri motive eder, cesaretlendirir. Kişinin içindeki gücü açığa çıkarmasını sağlar.
Sonuç olarak sağlık koçları bireylerin daha sağlıklı, mutlu ve geleceğe ümitle bakmalarını sağlarlar ve hedefleri doğrultusunda eşlik ederler. Sağlık koçluğu alan kişilerin yaşamlarını düzgün ve kendi düşündükleri gibi başkalarından beklentilerini azaltarak kendi yaşam dengelerini kurduklarını gözlemleriz.

Bütün bunlara ek olarak;

 • Doğru bilgi,
 • Başarılı ve dengeli bir hayat akışı,
 • Özgürlük-mutluluk,
 • Kendine güven,
 • İlişkilerde olgunluk,
 • Güç, başarı,
 • Eğlence, samimiyet,
 • Başarılı ve dengeli, rahat ve sağlıklı bir yaşam kazanılır. 

Şu anda yaşadığınız hayat gerçekte yaşamak istediğiniz yaşam değilse ve kendinizi mutsuz, huzursuz, başarısız ve hayata karşı kendinizi yenik hissediyor veya yaşamınıza istediğiniz renkleri katmak istiyorsanız, sizin için biz buradayız.

Bağımlılık ve obezite durumlarını iyi yönetebilmek için lütfen takip olduğunuz sağlık merkezindeki diyetisyeninizden//hekiminizden destek almış olunuz.