Üç Yıllık Sessizliğini Tost İsteğiyle Bozdu

  02 Ocak 2015
  Eğitim Haberleri

İki yaşındayken konuşma yeteneğini kaybeden Coco, son zamanlarda en çok sevdiği yiyeceği isteyerek ailesini şaşkına çevirdi. 3 yıldır sadece resimler aracığıyla iletişim kuran küçük kız annesini de hayretler içerisinde bıraktı. 48 yaşındaki anne Rachel: '3 yıl içinde söylediği ilk şey bu oldu. Gerçekten büyülü bir andı. ''Daha fazla tost istiyorum'' bunu söyleyip duruyordu.'

ABA (Uygulamalı Davranış Analizi)'da Temmuz ayından itibaren tedavi gören Coco'ya 65 bin TL yardım toplanmış. Coco'nun ablası Elcocks, ''annem Coco'ya temel konuşma terapisi, mesleki ve okul terapisi için kendini adadı. Onun için işini bıraktı. Annem her gün Coco'nun geleceği konusunda endişeye kapılarak yatağa girer. Kabuslar görerek uyanır. Annemin Coco'dan en çok duymak istediği şeyse ''annemi seviyorum ve annemi istiyorum'' sözleri.  

Otizmde ABA Terapisi Nedir?

Uygulamalı Davranış Analizi, ya da ABA, başlangıçta Kaliforniya Üniversitesi'nde geliştirildi. Otizmli çocukların eğitiminde kullanılan ABA yöntemi, erken dönemde yoğun bireyselleştirilmiş bir eğitim programıyla otizmli çocukların akranları ile birlikte okula gitmesini amaçlamaktadır. ABD’de yapılan araştırmalar, erken dönemde haftada 20-40 saat eğitim alan otizmli çocukların sosyal, akademik ve bilişsel açıdan akranlarını yakaladığını göstermiştir. ABA, otizmli çocuklarda istenmeyen davranışların azaltılmasını, alternatif davranışların arttırılmasını hedefleyen, davranışı çok iyi analiz eden bir yöntemdir.

ABA, davranışçı bir yöntemdir ve otizmli çocukların davranışlarını değiştirmeyi amaçlar. ABA yönteminde, davranış çok iyi tanımlanmalıdır. Hem davranışı gözlemlemek hem de davranışın sıklığı, şiddeti, süresi gibi değişkenler kayıt edilerek veriler elde edilir. Bu durum ABA’in, davranışları objektif bir şekilde analiz eden bilimsel bir yöntem olduğunu göstermektedir. Çocuğun sergilemiş olduğu istenmeyen davranışlar bağımsız bir şekilde ortaya çıkmamaktadır çoğu zaman çevre faktörlerinin de etkili olduğu görülmüştür.  ABA; davranış öncesi, davranış ve davranış sonrasını analiz ederek otizmli çocukların istenmeyen davranışlarını söndürürken alternatif davranışlarını ödüllendirir.

ABA yöntemi, aynı zamanda otizmli çocuklarda yeni davranışların öğretimi için de kullanılır. Oluşturulan bireyselleştirilmiş yoğun eğitim programlarında otizmli çocuğa kazandırılması hedeflenen beceriler basamaklandırılarak öğretilir. Bunun için çocuğun temel becerileri ve alt becerileri çok iyi değerlendirilmelidir. Değerlendirmenin bir uzman tarafından yapılması çok önemlidir çünkü çocuk gelişim basamaklarını çok iyi bilmek gerekir. Aksi takdirde çocuğun yaşından beklenen becerileri yapıp yapamadığı değerlendirilemez. ABA yöntemi ile tutulan veriler grafiklere dökülerek çocuğun belli aralıklarla gelişimi tekrar kontrol edilir. ABA yöntemi, bir beceriyi tek bir yöntemle öğreten bir program değildir. Becerilerin öğretimi çocuğa, eğitimciye ve ihtiyaca göre değişebilmektedir.