PSİKODRAMA EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ
İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

Bu yönetmelik İstnbul Psikodrama Enstitüsü’nün Psikodrama Grup Psikoterapisi “Hazırlık Eğitimi”, “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Eğitimi”, “Psikodrama Terapistliği Eğitimi”, “Eğitici Eğitimi” ve “Psikodrama Öğrenci Grupları” esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 4 aşamada yürütmektedir. Bunlar; 

 1) Psikodrama Hazırlık Aşaması (Eğitime Giriş için Şarttır) 

2) PsikodramaTemel Aşama (Psikodrama Yardımcı Terapistlik Aşamasıdır

3) Psikodrama Üst Aşama (Psikodrama Terapistlik Aşamasıdır)

4) Psikodrama Eğitmeni Aşaması (Enstitünün Şeçtiği Kişilere Açıktır)’dır. Tüm bu aşamalar ile ilgili detaylı bilgiler bu yönetmelikte bulunmaktadır.

Katılacak Uzmanlarda Aranan Özellikler:

Psikodrama Hazırlık Aşaması’na Psikolojik Danışma Mezunları, Psikoloji Mezunları ve ilgili bölümlerin master dereceleri (tezli klinik, sosyal, gelişim psikolojisi v.s.), Psikiyatri Uzmanları ve en az uzmanlık eğitiminde 2. yılında olanlar, Psikiyatri Hemşireligi alanlarında doktora yapanlar katılabilirler. Bu aşamada hiçbir belge verilmez. Bu aşamayı geçen ve eğitime devam etmeyen üye her defasında bu aşamadan başlamak durumundadır.

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama’sına Hazırlık Aşamasının tamamına katılanlar içinden adaylar enstitü tarafından kabul edildikleri takdirde devam edebilirler. “Psikodrama Yardımcı Terapist” eğitimine alınan adaylar ayrı gruplarda eğitimlerine devam ederler, aynı grup içinde yer aldıkları takdirde kendi aşamasını tamamlayan grup üyeleri gruptan ayrılırlar.

Psikodrama Terapistlik Üst Aşama’yaTemel Aşamayı ve yükümlülüklerini zamanında başarı ile bitiren üyeler katılabilirler. Bu aşamaya üyeler bir ön görüşme ile ve tez önerilerinin sunumu sonrası önerilerinin kabul edilmesi durumunda alınırlar. Süpervizyon gruplarını grup süreçleri içinde başarı ile tamamlamış olmaları, eğitim saatlerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları, yazılı sınavı geçmiş olmaları şarttır. Tüm bu yükümlükükler grup eğitimi süresince tamamlanmak zorundadır.

Psikodrama Eğitici Eğitimi: Eğitici eğitimi dört yılda bir Enstitünün seçtiği Psikodrama Terapistleri ile düzenlenir.Bu eğitimler için başvuru yapılamaz. Her eğitimin tamamlanmasından sonra enstitü eğitime 1 yıl ara vererek yetişen eğitmenlerin ek eğitim ve süpervizyonları ile ilgilenir.

Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri:

Hazırlık Aşaması :9 - 12 ya da 18 saat olarak düzenlenebilir, tamamına katılım zorunludur. Tüm diploma türleri için başvuran üyeler bu aşamaya katılmak zorundadırlar.Bu aşamada giriş çalışması yapılmakta, enstitü kontratı okunup, imzalanmakta ve belirtilen süre içinde üyeler psikodrama yaşantısından geçmektedirler. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada her üyeye dağıtılır. Çalımanın tamamlanmasından sonra adayın eğitime kabul kararını Enstitü Başkanlığı verir. Aynı eğitim grubu içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılır. Medikal psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar, psikiyatrik tanı alarak tedavi sürecinde olanlar eğitim gruplarına devam edemezler. Grup Lideri aşamalar arasında değişebilir ve bu durum grup üyelerine önceden duyurulur.

(Hazırlık Aşamasını tamamlayanlar yalnızca eğitime kabul almış olurlar, bu durum onlara herhangi bir unvan ya da yeterlilik vermez, aksi davrananlar eğitimlere bir daha kabul edilmezler)

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama:Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve yukarıda belirtilen bölüm mezunlarından enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. Adaylar Eğitim Anlaşması (kontratı) Temel Aşama sürecine göre yeniden imzalarlar ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederler.

Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. Dört temel eğitim semineri almak zorundadırlar. Seminerler ve grup saatleri birlikte hesaplanır. Seminer programları ve tarihleri her sene Yıllık Eğitim Programıyla beraberTemmuzayında Enstitü tarafından ilan edilir. Seminere katılacak üye sayısı Enstitü tarafından sınırlandırılabilir veya bazen bir semineri birden fazla grup aynı zamanda alabilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur, üyeler bu seminer programlarını takip etmek yükümlülüğündedirler. Kendi gruplarıyla bu seminerlere katılamamışlarsa, eğitim programını takip ederek seminerin başka gruplarla tekrarına katılmalıdırlar.  Aşama değiştirmiş üyelerin temel aşamada zorunlu olup almadıkları bir seminer varsa bu semineri almaları gerekmektedir.

Temel Aşamadaki bireyler ‘Süpervizyon Grubu Oluşturma Esaslarını’ imzalarlar. Temel Aşamada 180 saati dolduran üyeler süpervizyon gruplarını oluşturmakla yükümlüdürler. Üyeler süpervizyon gruplarını kendi temel aşama eğitim grupları devam ederken tamamlamak zorundadırlar. Eğitim grubu bittikten sonra süpervizyon grubu yapılamaz. Yapamayan üyeler tekrar bir gruba en az 1 yıl devam ederek süpervizyon gruplarını oluşturabilirler. Bu durumdaki üyelerin kendi grupları bittikten sonra iki yıl içinde bir gruba katılma ve süpervizyon grubunu yapma zorunluluğu vardır. 

Üyeler süpervizyon gruplarını çocuklar, ergenler ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan kişilerle yapamazlar.  Bu esaslar çerçevesinde kuracakları grupları danışmanlarının süpervizyonları denetiminde yönetirler. Danışmanlar süpervizyon veren psikodramatistlerden oluşur. Enstitüde olan süpervizörler listesinden kişi için danışman Enstitü tarafından tayin edilir. Danışmanlarla Enstitü arasında yapılan kontrata uygun olarak Danışman eğer enstitü dışında bir uzman ise sorumlu olduğu grup üyesinin yönettiği gruplara isterse şahsen katılabilir ve üyenin liderliği ile ilgili yazdığı bir raporu değerlendirerek kullanmak üzere Enstitüye teslim eder. Her oturumdan sonra bireysel süpervizyon yapılacaktır (Hastalık, yurtdışında olma v.s. gibi çok özel durumlarda süpervizyon internet aracılığıyla gerçekleşebilir). Enstitü süpervizörden grup üyesi ve grubuyla ilgili ara raporda isteyebilir. Üyeler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını) Enstitüye sunarlar. ‘Protokol Yazılım Esasları’ Enstitü tarafından üyelere sunulur. Yeterli görülen protokoller Enstitü tarafından onaylanır. Protokollerinde eksik bulunanlara raporları düzeltilmesi için iade edilebilir. 

Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden “yeniden” farklı bir grup yönetmeleri ve supervizyon almaları talep edilebilir ve yönettikleri grupların oturum sayıları arttırılabilir. Bir üye en fazla 2 kez grup yönetir ve her ikisinde de başarısız olması durumunda mezun olamaz. Bu durumdaki üyeler diğer tüm yükümlülüklerini tamamlamış iseler “Yardımcı Ego Belgesi” almaya hak kazanmış sayılırlar.

Üyeler eğer gruplarını başka bir öğrencimiz ile yönetmiş iseler (dönüşümlü liderlik ) grup yönetme sayısı 16’dır ve düzenini danışmanlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Çift liderle yönetilen grupta üye sadece kendi yönettiği oturumların protokollerini sunmakla yükümlüdür. Bu raporların tesliminden sonraki süreçte üyeden gerekiyorsa ve yetersiz görülürse tek başına bir grup daha yönetmesi beklenebilir. Bu grupla ilgili genel tek bir rapor süpervizör tarafından sunulur. Başarısızlık durumunda en fazla bir kez daha grup yapılabilmektedir. 

Süpervizyon grubunu yöneten üyenin yöneteceği 10 seans esnasında kendi üyesi olduğu Psikodrama Eğitim grubunun devam ediyor olması şarttır.  Eğitim grupları biten üyeler süpervizyon grubu yapma haklarını kaybederler. Temel Aşama süresince süpervizyon grubunu başarı ile tamamlamayan üye mezun olamaz. Eğitim grubu bittikten sonra süpervizyon grubu oluşturulamaz. Protokoller grup bitiminden en geç 15 gün içinde enstitü başkanlığına teslim edilmelidir. Grup üyeleri, saat, seminer, sınav v.s. gibi diğer zorunluluklarını tamamlasalar bile kendi süreçlerinin verimliliği açısından bu koşul zorunludur. 

Adaylar bu aşamada hem protokolleriyle, hem de teori ve kuramsal düzeydeki bilgileriyle ilgili olarak yazılı sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. Her öğrencinin her aşama içinde 2 sınav hakkı vardır. Sınavlar girmek zorunludur ve boş kağıt verilemez. Aksi durumda öğrencinin eğitim ile ilişkisi kesilir.Grubunuza ait açılmış olan ilk yazılı sınava katılım zorunludur. Mazaretsiz (rapor göstermeden) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer sınav haklarını kaybederler ve mezun olamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Sınavdan ve tez tesliminden 1 ay önce eğitime ara verme kabul edilemez. Lider ve Enstitü eğitimi sonlandırır.

Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak “Psikodrama Yardımcı Terapistlik” belgesini almaya hak kazanırlar. Bu aşamadan mezun olanlar "Çocuk Psikodramatisti" ünvanını kullanamazlar.Bu ünvan için üst aşamayı bitirmek zorunludur. Kuralı ihlal edenlerin belgesi iptal edilir.  

Bu belge sahibi kişiler Psikodrama Grup Psikoterapileri eğitiminin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama Terapistliği belgesini almış olan kişilerle beraber Yardımcı Terapist olarak grup içinde çalışma yetkisini kazanırlar. Başkaca bir unvan kullanamazlar. Bu aşamada olan uzmanlar tek başlarına tedavi grubu yönetemezler. Deneyim için yapılan grup çalışmalarında enstitüden supervizyon almak zorundadırlar.  Bu belgeye sahip bireyler izinsiz ve supervizyonsuz olarak danışan grubu yönetemezler ( Danışan: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla başvurmuş kişidir ). Bu aşamayı bitirenlerin resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodrama Yardımcı Terapisti” ünvanıdır. 

Psikodrama Terapistlik Üst Aşama:Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen ve Enstitünün onayladığı bölüm mezunları üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve dört uzmanlık alanına özgü özel seminerlere katılırlar (seminerler programda gruplara duyurulur). Her adayın psrotagonist olma zorunluluğu bulunmaktadır.

Bu seminerler grupların ihtiyaçlarına göre planlanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Üst Aşama süreci esnasında üyenin supervizyonsuz bir grup yönetmesi uygun değildir. Üst aşamaya devam ederken belirli süpervizyon sayılarına uyumlu olmak kaydıyla üyeler kendi merkezlerinde yaşantı grupları oluşturabilirler. Koşulları enstitü tarafından belirlenir. Diğer grup çalışmaları için Enstitüden izin almak zorunludur.

Bu grupta her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyununu baştan sona götürmek ve 1 kez liderin süpervizyonu altında protagonist çalışması yürütmekle yükümlüdür.  Aşama sonunda psikodrama ile ilgili uygulama ve teori bölümleri bulunan bir tez yazması ve aşama içinde yazılı sınava girmesi zorunludur. Sınav geçme notu 100 üzerinden 70’dir. İki sınav hakkı vardır ve sınavlara girmek ve boş kağıt vermemek zorunludur. Sınavdan ve tez tesliminden 1 ay önce eğitime ara verme kabul edilemez. 

Tez önerileri Üst Aşama grubu başlangıcından önce Enstitü Başkanlığına sunulur. Tez konusu kabul edildikten sonra tez danışmanı enstitü tarafından atanır. Tezler araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içermelidirler.  Tez uygulaması süresinde tez danışmanı ve enstitü başkanlığı ile koordinasyonlu gidilmesi gerekmektedir. Tez yazım süreci sonunda yapılan teorik teslim eğitime başlamak için şarttır. Aday tez çalışmasını grup bitiminden 4 ay önce tamamlamak zorundadır. Uygulamalar için çok özel durumlarda ek süre verilebilir. Tez yazmayan üyeler gruba devam edemezler ve üyeler belge alma hakkını kaybederler. Tez kabul onayını enstitü başkanlığı ve tez danışma kurulu verir.

Tez Değerlendirme Kriterleri:

1. Geçer :               Puan Değeri : 70

2. Başarılı :            Puan Değeri : 80

3. Yayınlanabilir :   Puan değeri : 90

Tez Yazım Kriterleri: 

1. Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.

2. İstatistiksel çalışmalar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.

3. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.

4. Dil düzgün anlaşılır olmalı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

5. Kaynakça doğru verilmeli ve yeteri kadar zengin olmalıdır.İngilizce Türkçe özet bulunmalıdır.

6. Dipnotların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.

Üst Aşamaya Kabul için geçerli bir tez önerisi ile başvurmak zorunludur. Üst Aşama grupları eğitim içinde 3 kez tez teslimi yaparlar. Birinci teslim “teorininin son halir”, ikinci teslim “uygulama ve değerlendirme" bölümleridir, üçüncü teslim tezin son genel düzeltmeden önceki tamamlanmış son halidir.. ilk iki teslimi de yapmayan üst Aşama Grubuna devam edemez. Adayın yalnızca birkez tekrar üst aşamaya baştan başlama hakkı vardır.

Bu yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Terapistliği belgesini almaya hak kazanırlar. Bu belge sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam ettirmek yetkisine sahiptirler. Resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodramatist” veya “Psikodrama Terapisti” ünvanıdır. Mezun olunmadan bu ünvanlar kullanılamaz ve aksi durumlar eğitimden çıkartılma sebebidir.  Bu aşamayı bitiren üyeler asla Psikodrama Eğitim Grubu yönetemezler. Aksi davrananların belgeleri iptal edilir.

Psikodrama Eğitimcisi Eğitimi:

Üst Eğitim Aşamasından sonra psikodrama eğiticisi olmak isteyen adayın bir üst eğitime 100 saat özel bir programa devam etmesi gerekir. Bu programı enstitü düzenler, kriterleri duyurur ve uygular. Eğitim en az 4 yılda bir açılır. Grup üyeleri Enstitü tarafından davet edilir. Eğitim içinde bir mezuniyet makalesi yazılır ve grup psikoterapisi dergisinde yayınlanır. Bu eğitime katılım için tüm aşamalardan başarılı bir şekilde mezun olunması, etik kurallara uyulması, enstitü kriterlerine göre çalışkan bir üye olarak görülmesi şartları aranmaktadır.

Psikodrama Öğrenci Grupları:  

Bu grup uygulamalarına Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler öğrencileri katılabilmektedir. 20 saatlik, 10 haftalık bir çalışma programıdır. Bu bir psikodrama tanıtım grubudur. En fazla 2 kez katılınabilir. Katılım belgesi verilir.

Gruba katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim Grubuna mezun oldukları  bölümler uygunsa devam edebilirler. Hazırlık grubuyla başlar ve yukarıda belirtilen eğitim programına göre devam ederler. Aldıkları saatlerin en fazla 10 saati eğitim saatlerine sayılır. 

Yurt Dışı ve Şehir Dışı Öğrenciler:

Enstitü yurt dışından eğitime öğrenci kabul etmemektedir. Eğitim sırasında yurt dışına giden öğrencilerin eğitimleri dondurulur ve özel durumlar dışında eğitime gittikleri yerde devam etmeleri konusunda enstitü yardımcı olur. Kısa süreli yurtdışı gidişlerde grup liderinin izni ve kesin katılım garantisi ile istisnalar yapılabilir.

Gruplara genel olarak şehir dışından öğrenci kabul edilmez, grup liderleri kendi insiyatiflerini kullanarak bazı üyeleri gruplara almak isterlerse öğrenciler kapsamlı "şehir dışı öğrenci kabul anlaşmasını" imzalamak ve uygulamak ile yükümlü olurlar.

Üst Aşama gruplarına liderler isterlerse şehir dışından öğrenci kabul etmeyebilirler. Kabul edilen öğrenciler kapsamlı "şehir dışı öğrenci kabul anlaşmasını" imzalamak ve uygulamak ile yükümlü olurlar. 

Eğitimlere Devam ve Devamsızlık:

Tüm aşamalarda devam zorunludur. Programda önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz eğitim grubuna üst üste 2 ay katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim tarihleri için bu durum geçerli değildir.  Yıl içinde farklı zamanlarda 3 aydan fazla devamsızlık yapan üye uyarılır, devamsızlığın sürmesi halinde eğitimden çıkartılır.

Hastalık, özel koşullar gibi sebepler ile devamsızlık yapılması durumunda dahi öğrenciler tüm yükümlülüklerini yerine getirmek durumundadırlar.

Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler

Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir:

- Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa,

- Aday haketmediği bir ünvanı sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde kullanırsa,

- Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,

- Aday Enstitü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların anafikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde,

- Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal etmesi ve 2 ay grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yaparsa, 

- İzin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite ulaşmıyorsa (3 aydan fazla devamsızlık durumlarında),

- Sınavdan 1-2 ay önceki süre içinde eğitime ara verme başvurusu yapılmışsa,

- Enstitünün belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde,

- Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında supervizyonsuz grup yönetirse,

- Eğitmen olmadığı halde psikodrama eğitim grubu yönetirse, sertifika veya diploma verirse,

- Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak ‘Aşama Sınavları’na katılmazsa eğitimden çıkartılır. 

Eğitim Gruplarının İptali veya Ertelenmesi

Eğitim grupları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu iptal edilir. Zorunlu hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler.

Eğitime Ara Verilmesi - Grup Değişimi ve Birleşimi

- Adayların ya da grubun eğitiminin kesintiye uğradığı durumlarda üyeler enstitünün uygun gördüğü grup ve çalışma zamanını beklemek zorundadırlar.

- Her aşamada üyeler yanlızca bir kez ara verebilirler, ikinci kez ara verilmesi durumunda değerlendirmeye alınırlar ve eğer kabul edilirlerse eğitime en baştan başlamak zorundadırlar.

- Uzun süreli bir izin (6 ay-1 yıl) -doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kere verilir.  Eğitme geri döndüklerinde başka bir grupla devam ederler.

- Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine uygun bir gruba yerleştirilir.  Eksik saatler enstitünün uygun gördüğü bir biçimde tamamlanır.

- Devamlılık göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.

- Hazırlık Aşamasında grup sayısı 30’a kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. Bu dağılımda bireylerin tercihi ön planda tutulur. Daha sonra kan bağının olması, aynı iş yerinde çalışma, psikodrama grup tecrübesi yaşamış olma gibi kriterler doğrultusunda üyeler farklı gruplara geçirilir. Seçim enstitünün uygun gördüğü tarzda yapılır. - Grup değiştiren üyeler kendilerine uygun olmadığı takdirde dilekçe ile enstitüye bildirebilirler, enstitü bunu değerlendirir, karara bağlar ve üyeye bildirir.

- Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 10-12’nin altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir. 

- Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır. Eğitim saatleri gözönünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir.

- Her 2 aşamada da sınavdan 1 ay önceki süreç içinde eğitime ara verme dilekçesi kabul edilmez.

- Üst Aşama Gruplarında ara verenler geri dönmek istediklerinde gruba baştan başlamaları istenebilir. Üst aşamanın kısa bir süreç olması bunu gerekli kılar.

Eğtime Ara veren Adayların Eğitime Geri Dönmesi

Enstitü içi Eğitime Ara Verenler

Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır. Bu yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır.Aynı aşamada yalnız bir kez ara verilebilir. İkinci kez ara verilmesi durumunda üye tekrar başvurursa değerlendirmeye alınır ve eğitime ancak en baştan başlaması koşulu ile kabul edilebilir. 

1 yıl ara verme durumunda:

Aşama içinde alınan saatlerin %90’ı sayılacaktır.

2 yıl ara verme durumunda : 

Aşama içinde alınan saatlerin  %70’i sayılacaktır.

3 yıl ara verme durumunda :  

Aşama içinde alınan saatlerin  %60’ı sayılacaktır.

4 ila 6 yıl ara verme durumunda

Aşama içinde alınan saatlerin  %50’ı sayılacaktır.

7 yıl ve üstü ara verenler eğitime baştan başlarlar.

Farklı bir Psikodrama Eğitim Grubundan Geçiş Yapmak İsteyenler

- Aday diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni aşamaya devam edebilirler. 

- Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %60’ı enstitü tarafından eğitiminin devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler mutlaka alınacaktır. 

- Başka bir enstitüden geçiş yapmak isteyen kişi önceki grup lideri veya ilgili kurum başkanlığından yazılı olarak eğitim saat dökümanlarını gösteren bir belge getirmelidir ya da lideri enstitümüze yollamalıdır. Buna göre kişinin uygun gruba devamına karar verilir veya beklemeye alınır.

 Psikodrama Konferansları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar, Konuk Lider Çalışmaları

Dünyada tüzel kişilik olarak varolan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında kabul edilir, eklenecek saatlerin üst limiti 50 saattir.

1) İlgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması, 

2) İlgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması, 

3) Katılınan çalışmalarda süreç analizi’nin (processing) yer alması, 

4) Bu çalışmalarda kazanılan en fazla 50 saatin (her aşama içinde) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür. Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir ve fakat saatlerine eklenmez.

IPI Psikodrama Konferansı:

Enstitü her yıl mayıs ayında bir  “Psikodrama Konferansı”düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar yalnızca eğitim görenlere açık olduğu gibi, tüm mezunlara da açık olabilir, kimlerin katılabileceği önceden duyurulur. İki tam gün süren bu çalışmaya yabancı terapistler davet edilebilir. Mayıs ayında bu konferans dışında eğitim grupları başka grup çalışması yapmaz. 

- Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik enstitü öğrencilerine verilir. Diğer meslektaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun birlikte çalışması enstitünün tasarrufundadır. 

- Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.

Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar

Seminerler:

Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Programında görülür. Her aşamada dört semine alma zorunluluğu vardır ve eğitim programında hangileri olduğu belirtilir. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler enstitü tarafından planlanır ve eğitim yılı başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan aynı seminerleri takip etmeli ve eksik seminerini tamamlamalıdır. 

Eğitim boyunca alması gereken seminer sayısını her aday tamamlamalıdır. Enstitünün uygun gördüğü durumlarda adayın alması gereken zorunlu seminerlerde değişiklikler yapılabilir.

Seminer saatleri genel olarak 9 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir. 

Çocuk Psikodraması Semineri ile Bireysel Psikodrama Semineri 18 saat olarak planlanırlar ve temel aşamada 250 saati tamamlayan ve 4 temel semineri almış gruplar ile üst aşama gruplarına açıktırlar. Her iki semineri alan üst aşama mezunları bu ünvanları da kullanabilirler. (Çocuk Psikodramatisti) - (Bireysel Psikodramatist)

Maraton ve Konulu Gruplar

Maraton Gruplar ve Konulu Gruplara katılım tüm öğrenciler için serbesttir. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilere açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara ön kayıt yaptırmak gerekir, Grupların konuları ve kabul edilecek üye sayısı önceden bildirilir. 

Üyelere Verilen Formlar

Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:

* Psikodrama Eğitim Anlaşması

Eğitim Yönetmeliği( Web sitesinde bulunur ve öğrenciler okumakla yükümlüdürler).

Eğitim Saat Takip Formu:  Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını (grup, seminer, konferans, ekstra çalışmalar, v.s.) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve gerekli lidere imzalatması gerekir.

Çalışma Takip Formu:Hazırlık aşamasından itibaren üyeler sadece grup çalışmaları, yabancı psikodramatistle çalışmalarda dahil,  yaptıkları protagonist çalışmaları ve aldıkları yardımcı ego rolleriyle ki bir protagonist çalışmasında alınmış bir rol olması gerekir, ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir. Bu formun üye tarafından saklanması ve aşama sonlarında getirilmesi zorunludur. 

Diğer Devam Kuralları

Enstitü öğrencileri grup eğtimleri içindeki tüm kurallara uymayı kabul etmiş sayılırlar.

Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma-görevlendirilme olsa dahi ya da ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez.  

İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelinmediğinin göstergesidir, bu üyenin yok sayılmadığı ya da istediği ölçüde devamsızlık yapabileceği anlamına gelmemektedir. İzin dilekçesi verilmesi durumunda dahi belirtilen devam süreleri aşıldığında enstitü ile ilişik kesilir.

Grup üyelerinin facebook, whatsup gibi sanal ortamlarda kendi başlarına grup kurmaları ya da listeleri hazırlamaları yasaktır. Böyle bir iletişim, grupların kendi yazışma ortamları dışında yapılamaz.

Adaylar yalnızca kendi çıkarları için değil grubunun da devamlılığı için gruba düzenli gelmek zorundadırlar. 

I.P.I  tüm diğer özel kurumlarda olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Yönetmelik enstitünün içinde olduğu uluslararası anlaşmalara uyumlu halde yapılandırılmış olsada özgünlükler içerir.

Verilen Belgeler

“Yardımcı Ego Belgesi”, “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Belgesi” ve “Psikodrama Terapistlik Belgesi” gibi tüm belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde enstitüye aittir.

Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan belge alamaz ve ünvanlarını kullanamazlar.

Tüm aşamaların belgeleri genellikle uluslararası organizasyonların adlandırdığı belgelerdir. Fepto’ya (Avrupa Psikodrama Eğitim Organizasyonları Federasyonu) ve EAP’ye ( Europaıan Association of Psychotherapy) üye olan IPI belgeleri ve eğitimleri ilgili kurumlar tarafından kabul görür. Enstitümüz (IAGP) ULuslararası Grup Psikoterapileri Derneğinin'de Üyesidir.

Yurt dışında eğitime devam etmek isteyen üyeler için enstitü onların durumunu belirtir bir belgeyi ilgili eğitim kurumlarına yollar.

Eğitimlerini bırakanlara hiç bir surette belge ya da saatlerini gösteren döküman verilmez. Eğitime devam edilirken benzeri belgeler düzenlenmez ve öğrenciye verilmez. 

Belgeler hak kazanıldıktan ve basılıp hazır olduğu teyit edildikten 3 ay içinde alınmalıdır. Alınmayan diplomalar için önce yazılı ve sözlü uyarı yapılır sonrasında da imha edilir. Mezunlar listesi ve diploma numarası web sitesinde sürekli yayındadır ve belgesini almayan ya da alamayan üyeler enstitü resmi listelerinden faydalanarak mezuniyetlerini belgeleyebilirler.

Enstitü öğrencisi olmuş kişi yukarıdaki tüm maddeleri kabul etmiş sayılır.  

Enstitü Öğrencileri ve Mezunları Hak ve Yükümlülükleri

Enstitü eğitimlerinden temel aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Yardımcı Terapist”, üst aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Terapist” ünvanını alırlar. Eğitici eğitimlerini tamamlayanlar “Eğitmen Psikodramatist” olarak ünvanlandırılırlar.

1) Temel Aşama öğrencileri hiçbir platformda “psikodrama” temalı konferans veremezler, sunum yapamazlar ve çalışma yürütemezler. Temel aşamayı tamamladıktan sonra bu sunumları yapabilmeleri mümkün olur.

2) Üst Aşama Öğrencileri eğitimle  ve enstitüyle bağlantıları sürdüğü için tüm konferans ve sunumlardan enstitüye haber vermeleri, izin almaları ve gerekirse süpervizyon almaları şarttır. 

3) Temel Aşama öğrencileri süpervizyon grupları dışında grup yönetemezler, fakat mezuniyet sonrası yalnızca okullarda ve şirketlerde grup çalışmaları yapabilirler. Özel merkezlerde ve kliniklerde psikodrama grubu yapamazlar.

4) Temel Aşamayı bitirenler“ yardımcı psikodramatist” ünvanını alırlar ve bir psikodramatist eşliğinde tedavi grubunda yardımcı terapist olarak çalışabilirler.

5) Üst Aşama mezunları psikodrama ile ilgili hiçbir eğitim çalışması yürütemezler. Bu durum belgelerinin enstitü tarafından geçersiz sayılmasına sebep olur.

6) Üst Aşama Öğrencileri süpervizyon altında yaşantı grupları yönetebilirler. Enstitü bu konuda öğrencilere bazı sınırlılıklar getirebilir.

7) Çocuk Psikodraması ve Bireysel Psikodrama Üst Aşama Eğitimi içinde değerlendirilmektedir.

8) Tüm öğrencilerimizin sosyal medya üstünden yaptıkları duyurularda kendilerinin mesleki yeterliliklerine uygun bir tarzı korumaları gerekmektedir. Süpervizyon grupları sosyal medyada duyurulamaz.

IPI Terapistlik Temel ve Üst Aşama İçin Toplam Çalışma Saatleri Dökümü

600 saat teori ve pratik-grup yaşantı süreci.

  72 saat temel seminerler

  88 saat süpervizyon – danışmanlık (grup yönetme: 44 saat olarak hesaplanır.)

                                       (bireysel süpervizyon alma: 44 saat olarak hesaplanır.)

 

 30 saat Mayıs konferansı

 60 saat tezlerle ilgili  teori metod ve süpervizyon çalışmaları

-----          

850 saat toplam çalışma süresi