IPI EĞİTİM YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL PSİKODRAMA ENSTİTÜSÜ

İSTANBUL ULUSLARARASI ZERKA MORENO ENSTİTÜSÜ

 

Bu yönetmelik İstanbul Psikodrama Enstitüsü’nün Psikodrama Grup Psikoterapisi “Hazırlık Eğitimi”,  “Psikodrama Yardımcı Ego Eğitimi”, “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Eğitimi”, “Psikodrama Terapistliği Eğitimi”, “Eğitici Eğitimi” ve “Psikodrama Öğrenci Grupları” esaslarını, yükümlülüklerini ve gereklerini belirlemektedir.

 

İstanbul Psikodrama Enstitüsü eğitimlerini 5 aşamada yürütmektedir. Bunlar;  1) Psikodrama Hazırlık Aşaması (Eğitime Giriş için Şarttır) 2) Psikodrama Yardımcı Ego Aşaması (Alan dışı Bazı Bölümlere için Açılır) 3) Psikodrama Temel Aşama (Psikodrama Yardımcı Terapistlik Aşamasıdır 4) Psikodrama Üst Aşama (Psikodrama Terapistlik Aşamasıdır) 5) Psikodrama Eğitmeni Aşaması (Enstitünün seçtiği Kişilere Açıktır)’dır. Tüm bu aşamalar ile ilgili detaylı bilgiler bu yönetmelikte bulunmaktadır.

 

Katılacak Uzmanlarda Aranan Özellikler:

 

Psikodrama Hazırlık Aşaması’na Psikolojik Danışma Mezunları, Psikoloji Mezunları ve ilgili bölümlerin master dereceleri (tezli klinik, sosyal, gelişim psikolojisi v.s.), Psikiyatri Uzmanları ve en az uzmanlık eğitiminde 2. yılında olanlar, Psikiyatri Hemşireliği alanlarında doktora yapanlar katılabilirler. Bu aşamada hiçbir belge verilmez. Bu aşamayı geçen ve eğitime devam etmeyen üye her defasında bu aşamadan başlamak durumundadır.

 

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama’ ya Hazırlık Aşamasının tamamına katılanlar içinden adaylar enstitü tarafından kabul edildikleri takdirde devam edebilirler. “Psikodrama Yardımcı Ego Diploması” ve “Psikodrama Yardımcı Terapist Diploması” eğitimine alınan adaylar ayrı gruplarda eğitimlerine devam ederler, aynı grup içinde yer aldıkları takdirde kendi aşamasını tamamlayan grup üyeleri gruptan ayrılırlar.

 

Psikodrama Terapistlik Üst Aşama’ya Temel Aşamayı ve yükümlülüklerini zamanında başarı ile bitiren üyeler katılabilirler. Bu aşamaya üyeler bir ön görüşme ile ve tez önerilerinin sunumu sonrası önerilerinin kabul edilmesi durumunda alınırlar. Süpervizyon gruplarını grup süreçleri içinde başarı ile tamamlamış olmaları, eğitim saatlerini ve seminerlerini tamamlamış olmaları, yazılı sınavı geçmiş olmaları şarttır. Tüm bu yükümlülükler grup eğitimi süresince tamamlanmak zorundadır.

 

Psikodrama Eğitici Eğitimi: Eğitici eğitimi iki yılda bir Enstitünün seçtiği Psikodrama Terapistleri ile düzenlenir. Bu eğitimler için başvuru yapılamaz. Her eğitimin tamamlanmasından sonra enstitü eğitime 1 yıl ara vererek yetişen eğitmenlerin ek eğitim ve süpervizyonları ile ilgilenir.

 

Eğitimin Aşamaları ve Gereklilikleri:

 

Hazırlık Aşaması : 9 - 12 ya da 18 saat olarak düzenlenebilir, tamamına katılım zorunludur. Tüm diploma türleri için başvuran üyeler bu aşamaya katılmak zorundadırlar. Bu aşamada giriş çalışması yapılmakta, enstitü kontratı okunup, imzalanmakta ve belirtilen süre içinde üyeler psikodrama yaşantısından geçmektedirler. Kaynakça ve eğitim kontratı bu aşamada her üyeye dağıtılır. Çalışmanın tamamlanmasından sonra adayın eğitime kabul kararını Enstitü Başkanlığı verir. Aynı eğitim grubu içinde aralarında kan bağı bulunanların veya eş-partner durumunda olanların bulunması uygun değildir. Aynı iş yerinde çalışanlar mümkünse başka gruplara dağıtılır. Medikal psikiyatrik tedavi sürecinde olanlar, psikiyatrik tanı alarak tedavi sürecinde olanlar eğitim gruplarına devam edemezler. Grup Lideri aşamalar arasında değişebilir ve bu durum grup üyelerine önceden duyurulur.

 

(Hazırlık Aşamasını tamamlayanlar yalnızca eğitime kabul almış olurlar, bu durum onlara herhangi bir unvan ya da yeterlilik vermez, aksi davrananlar eğitimlere bir daha kabul edilmezler)

 

Psikodrama Yardımcı Terapistlik Temel Aşama: Bu aşamaya Hazırlık Aşamasını geçen ve yukarıda belirtilen bölüm mezunlarından enstitünün kabul ettiği adaylar katılırlar. Adaylar Eğitim Anlaşması (kontratı) Temel Aşama sürecine göre yeniden imzalarlar ve gereklerini yerine getirmeyi taahhüt ederler.

 

Bu aşamadaki bireyler 350 saat teori ve pratik grup uygulamasından geçerler. Dört temel eğitim semineri almak zorundadırlar. Seminerler ve grup saatleri birlikte hesaplanır. Seminer programları ve tarihleri her sene Yıllık Eğitim Programıyla beraber Temmuzayında Enstitü tarafından ilan edilir. Seminere katılacak üye sayısı Enstitü tarafından sınırlandırılabilir veya bazen bir semineri birden fazla grup aynı zamanda alabilir. Her aşamada gerekli sayıda seminer alınması zorunludur, üyeler bu seminer programlarını takip etmek yükümlülüğündedirler. Kendi gruplarıyla bu seminerlere katılamamışlarsa, eğitim programını takip ederek seminerin başka gruplarla tekrarına katılmalıdırlar. Seminer ücreti bir kez ve ilk alınışda ödenir, öğrenciler liderin izniyle seminerleri ücretsiz tekrar edebilirler. Aşama değiştirmiş üyelerin temel aşamada zorunlu olup almadıkları bir seminer varsa tekrar ücret ödeyerek semineri almaları gerekmektedir.

 

Temel Aşamadaki bireyler ‘Süpervizyon Grubu Oluşturma Esaslarını ’ imzalarlar. Temel Aşamada 180 saati dolduran üyeler süpervizyon gruplarını oluşturmakla yükümlüdürler. Üyeler süpervizyon gruplarını kendi temel aşama eğitim grupları devam ederken tamamlamak zorundadırlar. Eğitim grubu bittikten sonra süpervizyon grubu yapılamaz. Yapamayan üyeler tekrar bir gruba en az 1 yıl devam ederek süpervizyon gruplarını oluşturabilirler. Bu durumdaki üyelerin kendi grupları bittikten sonra iki yıl içinde bir gruba katılma ve süpervizyon grubunu yapma zorunluluğu vardır.

 

Üyeler süpervizyon gruplarını çocuklar, ergenler ve meslekten (Psikoloji, PDR ve ilgili bölüm öğrencileri dahil) olan kişilerle yapamazlar.  Bu esaslar çerçevesinde kuracakları grupları danışmanlarının süpervizyonları denetiminde yönetirler. Danışmanlar süpervizyon veren psikodramatistlerden oluşur. Enstitüde olan süpervizörler listesinden kişi için danışman Enstitü tarafından tayin edilir. Danışmanlarla Enstitü arasında yapılan kontrata uygun olarak Danışman eğer enstitü dışında bir uzman ise sorumlu olduğu grup üyesinin yönettiği gruplara isterse şahsen katılabilir ve üyenin liderliği ile ilgili yazdığı bir raporu değerlendirerek kullanmak üzere Enstitüye teslim eder. Her oturumdan sonra bireysel süpervizyon yapılacaktır (Hastalık, yurtdışında olma v.s. gibi çok özel durumlarda süpervizyon telefon veya skype aracılığıyla gerçekleşebilir). Enstitü süpervizörden grup üyesi ve grubuyla ilgili ara raporda isteyebilir. Üyeler yönettikleri oturumlardan 6 tanesini seçerek bunların protokollerini (raporlarını) Enstitüye sunarlar. ‘Protokol Yazılım Esasları’ Enstitü tarafından üyelere sunulur. Yeterli görülen protokoller Enstitü tarafından onaylanır. Protokollerinde eksik bulunanlara raporları düzeltilmesi için iade edilebilir.

 

Grup yönetiminde yetersiz görülenlerden “yeniden” farklı bir grup yönetmeleri ve supervizyon almaları talep edilebilir ve yönettikleri grupların oturum sayıları arttırılabilir. Bir üye en fazla 2 kez grup yönetir ve her ikisinde de başarısız olması durumunda mezun olamaz. Bu durumdaki üyeler diğer tüm yükümlülüklerini tamamlamış iseler “Yardımcı Ego Diploması” almaya hak kazanmış sayılırlar.

 

Üyeler eğer gruplarını başka bir öğrencimiz ile yönetmiş iseler (dönüşümlü liderlik ) grup yönetme sayısı 14’tür ve düzenini danışmanlarıyla konuşmaları gerekmektedir. Çift liderle yönetilen grupta üye sadece kendi yönettiği oturumların protokollerini sunmakla yükümlüdür. Bu raporların tesliminden sonraki süreçte üyeden gerekiyorsa ve yetersiz görülürse tek başına bir grup daha yönetmesi beklenebilir. Bu grupla ilgili genel tek bir rapor sunması yeterlidir. En fazla bir kez daha grup yapılabilmektedir. Her iki uygulamada da başarısız kabul edilen adaylar “Yardımcı Ego Diploması” almaya hak kazanırlar.

 

Süpervizyon grubunu yöneten üyenin yöneteceği 10 seans esnasında kendi üyesi olduğu Psikodrama Eğitim grubunun devam ediyor olması şarttır.  Eğitim grupları biten üyeler süpervizyon grubu yapma haklarını kaybederler. Temel Aşama süresince süpervizyon grubunu başarı ile tamamlamayan üye mezun olamaz. Eğitim grubu bittikten sonra süpervizyon grubu oluşturulamaz. Protokoller grup bitiminden en geç 15 gün içinde enstitü başkanlığına teslim edilmelidir. Grup üyeleri, saat, seminer, sınav v.s. gibi diğer zorunluluklarını tamamlasalar bile kendi süreçlerinin verimliliği açısından bu koşul zorunludur.

 

Adaylar bu aşamada hem protokolleriyle, hem de teori ve kuramsal düzeydeki bilgileriyle ilgili olarak yazılı sınava girerler. Bu sınavlarda eksik görülenler Enstitünün belirleyeceği daha ileri tarihlerde tekrar sınava girmek zorundadırlar. Her öğrencinin her aşama içinde 2 sınav hakkı vardır. Sınavlar girmek zorunludur ve boş kağıt verilemez. Aksi durumda öğrencinin eğitim ile ilişkisi kesilir. Grubunuza ait açılmış olan ilk yazılı sınava katılım zorunludur. Mazeretsiz (rapor göstermeden) katılmayan veya boş kağıt teslim edenler diğer sınav haklarını kaybederler ve mezun olamazlar. Sınava girenlerin 100 üzerinden 70 puan alma zorunluluğu vardır. Sınavdan ve tez tesliminden 1-2 ay önce eğitime ara verme kabul edilemez. Lider ve Enstitü eğitimi sonlandırır.

 

Yukarıdaki yükümlülükleri tamamlayan adaylar Temel Aşamayı tamamlayarak “Psikodrama Yardımcı Terapistlik” belgesini almaya hak kazanırlar. Bu aşamadan mezun olanlar "Çocuk Psikodramatisti" ünvanını kullanamazlar. Bu ünvan için üst aşamayı bitirmek zorunludur. Kuralı ihlal edenlerin diploması iptal edilir. 

 

Bu belge sahibi kişiler Psikodrama Grup Psikoterapileri eğitiminin üst aşamasını tamamlayarak Psikodrama Terapistliği belgesini almış olan kişilerle beraber Yardımcı Terapist olarak grup içinde çalışma yetkisini kazanırlar. Başkaca bir unvan kullanamazlar. Bu aşamada olan uzmanlar tek başlarına tedavi grubu yönetemezler. Deneyim için yapılan grup çalışmalarında enstitüden supervizyon almak zorundadırlar. Enstitü böyle bir durumdan sorumlu tutulamaz. Bu belgeye sahip bireyler izinsiz ve supervizyonsuz olarak hasta grubu yönetemezler ( Hasta: belirli bir ücret karşılığı belirgin bir sorunla değişim için başvurmuş kişidir ). Bu aşamayı bitirenlerin resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodrama Yardımcı Terapisti” ünvanıdır.

 

Psikodrama Terapistlik Üst Aşama: Bu aşamaya yukarıdaki yükümlülükleri yerine getirerek Temel Aşamayı geçen ve Enstitünün onayladığı bölüm mezunları üyeler katılabilirler. Bu aşamadaki üyeler 250 saat pratik grup uygulaması ve dört uzmanlık alanına özgü özel seminerlere katılırlar (seminerler programda gruplara duyurulur). Her adayın protagonist olma zorunluluğu bulunmaktadır.

 

Bu seminerler grupların ihtiyaçlarına göre planlanır ve enstitü tarafından ilan edilir. Üst Aşama süreci esnasında üyenin supervizyonsuz bir grup yönetmesi uygun değildir. Üst aşamaya devam ederken belirli süpervizyon sayılarına uyumlu olmak kaydıyla üyeler kendi merkezlerinde yaşantı grupları oluşturabilirler. Koşulları enstitü tarafından belirlenir. Diğer grup çalışmaları için Enstitüden izin almak zorunludur.

 

Bu grupta her üye 1 kez bir psikodrama ısınma oyununu baştan sona götürmek ve 1 kez liderin süpervizyonu altında protagonist çalışması yürütmekle yükümlüdür.  Aşama sonunda psikodrama ile ilgili uygulama ve teori bölümleri bulunan bir tez yazması ve aşama içinde yazılı sınava girmesi zorunludur. Sınav geçme notu 100 üzerinden 70’dir. İki sınav hakkı vardır ve sınavlara girmek ve boş kağıt vermemek zorunludur. Sınavdan ve tez tesliminden 1-2 ay önce eğitime ara verme kabul edilemez. Bu ilişik kesme sebebidir.

 

Tez önerileri Üst Aşama grubu başlangıcından önce Enstitü Başkanlığına sunulur. Tez konusu kabul edildikten sonra tez danışmanı enstitü tarafından atanır. Tezler betimsel ya da araştırmaya yönelik istatistiksel modeller içinde yapılabilir.  Tez uygulaması süresinde tez danışmanı ve enstitü başkanlığı ile koordinasyonlu gidilmesi gerekmektedir. Bir yıl sonunda yapılan teorik teslim devam için şarttır. Aday tez çalışmasını grup bitiminden 4 ay önce tamamlamak zorundadır. Uygulamalar için çok özel durumlarda ek süre verilebilir. Tez yazmayan üyeler gruba devam edemezler ve üyeler diploma alma hakkını kaybederler. Tez kabul onayını enstitü başkanlığı ve tez danışma kurulu verir.

 

Tez Değerlendirme Kriterleri:

 

1. Geçer :               Puan Değeri : 70

 

2. Başarılı :            Puan Değeri : 80

 

3. Yayınlanabilir :   Puan değeri : 90

 

Tez Yazım Kriterleri:

 

1. Tez amaca uygun olarak bir yenilik ve yaratıcılık içermelidir.

 

2. İstatistiksel çalışmalar bilimsel kriterlere uygun olmalıdır.

 

3. Uygulamalar için yeteri kadar süpervizyon alınmış olmalıdır.

 

4. Dil düzgün anlaşılır olmalı ve yazım kurallarına uygun olmalıdır.

 

5. Kaynakça doğru verilmeli ve yeteri kadar zengin olmalıdır.

 

6. Dipnotların veriliş sistemi kabul gören bir yapıya uygun olmalıdır.

 

Üst Aşamaya Kabul için geçerli bir tez önerisi ile başvurmak zorunludur. Üst Aşama grupları ilk yıl içinde 3 kez tez teslimi yaparlar. Birinci teslim “içindekiler ve kaynaklar”, ikinci teslim “temel yapı ve kuramsal bölümün tamamıdır, üçüncü teslim tezin son genel düzeltmeden önceki tamamlanmış son halidir. ilk iki teslimi de kaçıran üst Aşama Grubuna devam edemez. Adayın yalnızca bir kez tekrar üst aşamaya baştan başlama hakkı vardır.

 

Bu yükümlülükleri yerine getiren adaylar Psikodrama Terapistliği diplomasını almaya hak kazanırlar. Bu diploma sahipleri tek başlarına bir psikodrama grubu kurmak ve bunu devam ettirmek yetkisine sahiptirler. Resmi olarak kullanacakları ünvan “Psikodramatist” veya “Psikodrama Terapisti” ünvanıdır. Mezun olunmadan bu ünvanlar kullanılamaz ve aksi durumlar eğitimden çıkartılma sebebidir.  Bu aşamayı bitiren üyeler asla Psikodrama Eğitim Grubu yönetemezler. Aksi davrananların diplomaları iptal edilir.

 

Psikodrama Eğitimcisi Eğitimi:

 

Üst Eğitim Aşamasından sonra psikodrama eğiticisi olmak isteyen adayın bir üst eğitime 100 saat özel bir programa devam etmesi gerekir. Bu programı enstitü düzenler, kriterleri duyurur ve uygular. Eğitim en az 3 yılda bir açılır. Grup üyeleri Enstitü tarafından davet edilir. Eğitim içinde bir mezuniyet makalesi yazılır ve grup psikoterapisi dergisinde yayınlanır. Bu eğitime katılım için tüm aşamalardan başarılı bir şekilde mezun olunması, etik kurallara uyulması, enstitü kriterlerine göre çalışkan bir üye olarak görülmesi şartları aranmaktadır.

 

Psikodrama Öğrenci Grupları: 

 

Bu grup uygulamalarına Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Psikoloji, Eğitimde Psikolojik Hizmetler öğrencileri katılabilmektedir. 20 saatlik, 10 haftalık bir çalışma programıdır. Bu bir psikodrama tanıtım grubudur. En fazla 2 kez katılınabilir. Katılım belgesi verilir.

 

Gruba katılanlar mezuniyetlerinden sonra Psikodrama Eğitim Grubuna mezun oldukları bölümler uygunsa devam edebilirler. Hazırlık grubuyla başlar ve yukarıda belirtilen eğitim programına göre devam ederler. Aldıkları saatlerin en fazla 10 saati eğitim saatlerine sayılır.

 

Eğitimlere Devam ve Devamsızlık:

 

Tüm aşamalarda devam zorunludur. Programda önceden belirlenen tarihlerde üye habersiz eğitim grubuna üst üste 2 ay katılmama durumunda eğitimden çıkartılır. Enstitü tarafından değiştirilen eğitim tarihleri için bu durum geçerli değildir.  Yıl içinde farklı zamanlarda 3 aydan fazla devamsızlık yapan üye uyarılır, devamsızlığın sürmesi halinde eğitimden çıkartılır.

 

Üyenin Enstitü ile İlişkisinin Kesilmesi ve İzinler

 

Eğitime devam eden adayın şu koşullarda enstitü ile ilişkisi kesilir:

 

- Aday imzaladığı anlaşmalara uymazsa,

 

- Aday haketmediği bir ünvanı sosyal medyada ya da konferans ve eğitimlerde kullanırsa,

 

- Aday enstitünün ve mesleğin koyduğu etik kurallara uymazsa,

 

- Aday Enstitü Eğitim Yönetmeliğinde belirtilmediği halde eğitiminin ve uygulamaların ana fikrine ters düşen bir eylemde bulunduğunda enstitü tarafından yazılı olarak uyarılır. Bu uyarılara uyulmadığı takdirde,

 

- Grup çalışmalarını ve seminerleri diğer üyelerin eğitimlerini etkileyecek bir tarzda ihmal etmesi ve 2 ay grup liderine ve enstitüye bildirmeden devamsızlık yaparsa,

 

- İzin almasına rağmen üyenin devamı sene sonunda eğitim için gereken asgari limite ulaşmıyorsa (3 aydan fazla devamsızlık durumlarında),

 

- Sınavdan 1-2 ay önceki süre içinde eğitime ara verme başvurusu yapılmışsa,

 

- Enstitünün belirlediği yönetici, çalışma sistemi ve disiplinini kabul etmediği takdirde,

 

- Aday her aşama için geçerli olmak kaydıyla enstitünün bilgisi dışında supervizyonsuz grup yönetirse,

 

- Eğitmen olmadığı halde psikodrama eğitim grubu yönetirse, sertifika veya diploma verirse,

 

- Grup çalışmalarının ücretlerini düzenli olarak ödemezse,

 

- Enstitünün belirlediği tarihlerde mazeretsiz olarak ‘Aşama Sınavları’ na katılmazsa eğitimden çıkartılır.

 

Eğitim Gruplarının İptali veya Ertelenmesi

 

Eğitim grupları en az 6 kişiyle yapılır. Bu sayının altında olan grup oturumu iptal edilir, gelenler ücretten muaf tutulur, gelmeyenler ücret ödemekle yükümlüdürler. Zorunlu hallerde liderler grup oturumlarını iptal edebilir ya da erteleyebilirler.

 

Eğitime Ara Verilmesi - Grup Değişimi ve Birleşimi

 

- Adayların eğitiminin kesintiye uğradığı durumlarda üyeler enstitünün uygun gördüğü grup ve çalışma zamanını beklemek zorundadırlar.

 

- Her aşamada üyeler yalnızca bir kez ara verebilirler, ikinci kez ara verilmesi durumunda değerlendirmeye alınırlar ve eğer kabul edilirlerse eğitime en baştan başlamak zorundadırlar.

 

- Uzun süreli bir izin (6 ay-1 yıl) -doğum, askerlik, hastalık, yer değiştirme, yurt dışında okuma ve çalışma- tüm eğitim süreci boyunca 1 kere verilir.  Eğitme geri döndüklerinde başka bir grupla devam ederler.

 

- Dilekçe ile başvurduğu ve enstitü tarafından uygun görüldüğü takdirde uzun süreli uzaklaşmalar kabul edilir ve kişi eğitimine devam etmek istediği zaman eğitim saatlerine uygun bir gruba yerleştirilir. Gerek görülürse eksik saatler enstitünün uygun gördüğü bir biçimde tamamlanır.

 

- Mesleki etik göz önüne alınarak grup sayısı azaldığında bazen enstitü grup değişimleri yapmak veya grupları birleştirmek durumunda kalabilir. Hem üye hem de grubun yararına olabilecek bu değişimlere uyulması gereklidir.

 

- Hazırlık Aşamasında grup sayısı 30’a kadar çıkabilir. Temel Aşamaya geçerken diğer uygun gruplara dağıtım yapılır. Bu dağılımda bireylerin tercihi ön planda tutulur. Daha sonra kan bağının olması, aynı iş yerinde çalışma, psikodrama grup tecrübesi yaşamış olma gibi kriterler doğrultusunda üyeler farklı gruplara geçirilir. Seçim enstitünün uygun gördüğü tarzda yapılır. - Grup değiştiren üyeler kendilerine uygun olmadığı takdirde dilekçe ile enstitüye bildirebilirler, enstitü bunu değerlendirir, karara bağlar ve üyeye bildirir.

 

- Grup boşluğu yaşanması – üye sayısının bir grupta 12’nin altına düşmesi veya uzun süreli olarak çok az sayıyla çalışma zorunluluğunun doğması durumunda grup bileşimi veya yeni üye eklenmesi söz konusu olabilir.

 

- Üye çeşitli nedenlerle grup değiştirmek istediğinde yazılı bir dilekçeyle başvurmalıdır. Eğitim saatleri göz önünde tutularak kendisiyle yapılan sözlü görüşme sonrasında uygun bir gruba yerleşebilir veya beklemeye alınabilir.

 

- Her 2 aşamada da sınavdan 1-2 ay önceki süreç içinde eğitime ara verme dilekçesi kabul edilmez.

 

- Üst Aşama Gruplarında ara verenler geri dönmek istediklerinde gruba baştan başlamaları istenebilir. Üst aşamanın kısa bir süreç olması bunu gerekli kılar.

 

Eğitime Ara veren Adayların Eğitime Geri Dönmesi

 

Enstitü içi Eğitime Ara Verenler

 

Ara verme durumunda öğrencilerin bilgi ve beceri donanımında kayıplar olmaktadır. Bu yüzden dönmesinde kalitenin korunması için aşağıdaki kurallar uygulanır. Aynı aşamada yalnız bir kez ara verilebilir. İkinci kez ara verilmesi durumunda üye tekrar başvurursa değerlendirmeye alınır ve eğitime ancak en baştan başlaması koşulu ile kabul edilebilir.

 

1 yıl ara verme durumunda:

 

Aşama içinde alınan saatlerin %90’ı sayılacaktır.

 

2 yıl ara verme durumunda:

 

Aşama içinde alınan saatlerin  %70’i sayılacaktır.

 

3 yıl ara verme durumunda: 

 

Aşama içinde alınan saatlerin  %60’ı sayılacaktır.

 

4 ila 6 yıl ara verme durumunda

 

Aşama içinde alınan saatlerin  %40’ı sayılacaktır.

 

7 yıl ve üstü ara verenler eğitime baştan başlarlar.

 

 

 

Farklı bir Psikodrama Eğitim Grubundan Geçiş Yapmak İsteyenler

 

- Aday diplomasını alıp aşama bitiminde gelmişse yeni aşamaya devam edebilirler.

 

- Aşama arasında gelenlerin aldıkları saatlerin %60’ı enstitü tarafından eğitiminin devamı için sayılacaktır. Eğitim saatleri dışındaki seminerler ayrıca değerlendirmeye alınır.

 

- Başka bir enstitüden geçiş yapmak isteyen kişi önceki grup lideri veya ilgili kurum başkanlığından yazılı olarak eğitim saat dökümanlarını gösteren bir belge getirmelidir. Buna göre kişinin uygun gruba devamına karar verilir veya beklemeye alınır.

 

 Psikodrama Konferansları, Yatılı Kurslar, Yurtdışında Yapılan Çalışmalar, Konuk Lider Çalışmaları

 

Dünyada tüzel kişilik olarak var olan psikodrama eğitim kurumlarında seminer ve uygulama çalışmalarında bulunan üyelerin çalışmaları enstitü tarafından şu şartlar altında kabul edilir:

 

1) İlgili kurum veya şahıstan alınan resmi belgenin enstitüye sunulması,

 

2) İlgili kurum ve kişilerin psikodrama eğitimcisi statüsünde olması,

 

3) Katılınan çalışmalarda süreç analizi’ nin (processing) yer alması,

 

4) Bu çalışmalarda kazanılan en fazla 30 saatin (her aşama içinde) üyenin eğitim saatlerine eklenmesi mümkündür. Bunun dışındaki çalışmalar üyenin kendi mesleki gelişimi açısından değerlidir ve fakat saatlerine eklenmez.

 

IPI Psikodrama Konferansı:

 

Enstitü her yıl mayıs ayında bir  “Psikodrama Konferansı” düzenler ve ilan eder. Bu çalışmalar yalnızca eğitim görenlere açık olduğu gibi, tüm meslekdaşlara da açık olabilir, kimlerin katılabileceği önceden duyurulur. İki tamgün süren bu çalışmaya yabancı terapistler davet edilebilir. Mayıs ayında bu konferans dışında eğitim grupları başka grup çalışması yapmaz. Ücret ve yeri önceden duyurulur.

 

- Yabancı liderle yapılan çalışmalarda öncelik enstitü öğrencilerine verilir. Diğer meslektaşlar açık kalan kontenjanlara yerleştirilirler. Yabancı terapistle çalışırken birkaç grubun birlikte çalışması enstitünün tasarrufundadır.

 

- Enstitünün düzenlediği ve denetlediği bu çalışmalara katılan ve enstitüde eğitim gören adayların çalışmaları eğitim saatlerine eklenir.

 

Seminerler, Maraton ve Konulu Gruplar

 

Seminerler:

 

Temel Eğitim ve Üst Eğitim aşamalarında temel olarak alınması gereken seminerler her yılın Eğitim Programında görülür. Her aşamada dört semine alma zorunluluğu vardır ve eğitim programında hangileri olduğu belirtilir. Grupların geldikleri aşamalara göre seminerler enstitü tarafından planlanır ve eğitim yılı başında belirlenir. Kendi grubuna verilen semineri kaçıran üye aşama boyunca başka gruplar için açılan aynı seminerleri takip etmeli ve eksik seminerini tamamlamalıdır.

 

Eğitim boyunca alması gereken seminer sayısını her aday tamamlamalıdır. Enstitünün uygun gördüğü durumlarda adayın alması gereken zorunlu seminerlerde değişiklikler yapılabilir.

 

Seminer saatleri 9 saattir. Seminer saatlerinde kaçırılan saatlerin oturumlarının bir sonraki seminerde tekrar alınarak tamamlanması gerekir.

 

Çocuk Psikodraması Semineri ile Bireysel Psikodrama Semineri 12 ya da 18 saat olarak planlanırlar ve temel aşamada 250 saati tamamlayan üyeler ile üst aşama üyelerine açıktırlar. Her iki seminerin sertifikaları Psikodrama Diploması ile birlikte geçerlilik kazanır, kendi başına geçerli değildir, kullanılamaz.

 

Maraton ve Konulu Gruplar:

 

Maraton Gruplar ve Konulu Gruplara katılım tüm öğrenciler için serbesttir. Mezun olan veya eğitimine devam eden tüm öğrencilere açıktır. Önceden tarihleri duyurulan bu gruplara isim yazdırarak ve kapora yatırarak ön kayıt yaptırmak gerekir, Grupların konuları ve kabul edilecek üye sayısı önceden bildirilir.

 

Üyelere Verilen Formlar

 

Eğitim Aşamaları boyunca aşağıdaki formlar ve bilgiler yazılı olarak üyelere dağıtılacaktır:

 

* Psikodrama Eğitim Anlaşması

 

* Eğitim Yönetmeliği( Web sitesinde bulunur ve öğrenciler okumakla yükümlüdürler).

 

* Eğitim Saat Takip Formu:  Eğitim dönemi süresince üyenin tüm çalışmalarını (grup, seminer, konferans, ekstra çalışmalar, v.s.) bu form üzerinde düzenli olarak tutması ve gerekli lidere imzalatması gerekir.

 

* Çalışma Takip Formu :Hazırlık aşamasından itibaren üyeler sadece grup çalışmaları, yabancı psikodramatistle çalışmalarda dahil,  yaptıkları protagonist çalışmaları ve aldıkları yardımcı ego rolleriyle ki bir protagonist çalışmasında alınmış bir rol olması gerekir, ilgili detayları bu forma doldurmaları ve grup liderlerine imzalatmaları beklenir. Bu formun üye tarafından saklanması ve aşama sonlarında getirilmesi zorunludur.

 

Ödeme Kuralları ve Devamlar

 

Enstitü öğrencileri ödemeleri çalışma öncesinde yaparlar. Her ay ödenmeyen grup ücretlerine %5 gecikme cezası uygulanır, ayrıca yıl sonunda ödemelerin gecikmesi durumunda % 20 gecikme cezası uygulaması yapılır.

 

Üyeler hiç bir sebeple grup ücretinden muaf tutulmazlar. Hastalık, tatil, başka bir eğitim programına katılma-görevlendirilme olsa dahi ya da ulaşım problemleri gibi tüm sorunlar muafiyeti gerektirmez. 

 

Mayıs konferansı, psikodrama pikniği, psikodrama gezileri, maraton çalışma v.b. çalışmaların eğitim ve konaklama ödemelerinin geciktirilmesi veya ödenmemesi ilişik kesme sebebidir.

 

İzin dilekçesi vermek yalnızca habersiz gelinmediğinin göstergesidir, bu üyenin yok sayılmadığı ya da istediği ölçüde devamsızlık yapabileceği anlamına gelmediği gibi üyeler ücret ödemekle de yükümlü olurlar. İzin dilekçesi verilmesi durumunda dahi belirtilen devam süreleri aşıldığında enstitü ile ilişik kesilir.

 

Grup üyelerinin facebook, whatsap gibi sanal ortamlarda grup listeleri hazırlamaları yasaktır. Böyle bir iletişim, grupların kendi yazışma ortamları dışında yapılamaz.

 

Adaylar yalnızca kendi çıkarları için değil grubunun da devamlılığı için gruba düzenli gelmek zorundadırlar.

 

Şirket veya okulun üyenin çalışma ücretlerini karşılaması durumunda üye sponsoruyla enstitü arasındaki ödeme sürecinden sorumludur. Enstitünün kuralları ve ödeme sistemine uymak zorundadır. Toplu ödemelerde çalışmaya gelinse de gelinmese de ödeme alınacaktır. Enstitü kuralları ile kendi sponsorunun ödeme kuralları arasındaki farklılıklar konusunda enstitü kuralları geçerlidir.

 

I.P.I  tüm diğer özel kurumlarda olduğu gibi kendi kurallarını kendisi yaratmış özel bir kuruluştur. Yönetmelik enstitünün içinde olduğu uluslararası anlaşmalara uyumlu halde yapılandırılmıştır.

 

Diploma ve Sertifikalar

 “Psikodrama Yardımcı Terapistlik Diploması” ve “Psikodrama Terapistlik Diploması” gibi tüm belgeleri verme ve düzenleme yetkisi Enstitü Başkanlığının gözetiminde enstitüye aittir.

 

Üyeler aşamalarıyla ilgili tüm kriterleri tamamlamadan diploma alamaz ve ünvanlarını kullanamazlar.

 

Tüm aşamaların diplomaları uluslararası özel organizasyonların kabul ettiği diplomalardır. Fepto’ya (Avrupa Psikodrama Eğitim Organizasyonları Federasyonu) ve EAP’ye ( Europaıan Association of Psychotherapy) üye olan IPI Diplomaları ve Eğitimleri bu federasyonun standartlarına ve IPI satandartlarına göre belirlenmiştir.

 

ASGPP (Association of Sociodrama, Grup Psychotherapy and Psychodrama) ve BPA (British Psychodrama Association) bireysel üyeliğindeki eğitimciler tarafından yönetilen IPI’dan

 

başka yabancı eğitimi enstitülerine geçen üyeler geçtikleri ülkenin ve psikodrama enstitüsünün iç kriterlerine göre eğitimlerine devam ederler. IPI eğitimcilerinden eğer diğer yönetici tarafından istenirse geçilen enstitü yönetimine referans mektubu veya üyenin eğitim saatlerini gösteren belge sunulur.

 

Eğitimlerine ara verenlere hiç bir surette belge ya da saatlerini gösteren dökuman verilmez. Eğitime devam edilirken benzeri belgeler asla düzenlenmez ve öğrenciye verilmez.

 

Diplomalar hak kazanıldıktan ve basılıp hazır olduğu teyit edildikten 2 ay sonra alınmalıdır. Alınmayan diplomalar için önce yazılı ve sözlü uyarı yapılır sonrasında da imha edilir. Mezunlar listesi ve diploma numarası web sitesinde sürekli yayındadır ve diplomalarını alamayan üyeler enstitü resmi listelerinden faydalanabilirler.

 

Çocuk Psikodraması Semineri Sertifikası ile Bireysel Psikodrama Sertifikası ancak Psikodrama Diploması ile birlikte geçerlilik kazanır, kendi başına geçerli değildir, kullanılamaz.

 

Enstitü öğrencisi olmuş kişi tüm maddeleri kabul etmiş sayılır. 

 

Enstitü Öğrencileri ve Mezunları Hak ve Yükümlülükleri

 

Enstitü eğitimlerinden temel aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Yardımcı Terapist”, üst aşamayı bitiren öğrenciler “Psikodrama Terapist” ünvanını alırlar. Eğitici eğitimlerini tamamlayanlar “Eğitmen Psikodramatist” olarak ünvanlandırılırlar.

 

1) Temel Aşamaöğrencileri hiçbir platformda “psikodrama” temalı konferans veremezler, sunum yapamazlar ve çalışma yürütemezler. Temel aşamayı tamamladıktan sonra bu sunumları yapabilmeleri mümkün olur.

 

2) Üst Aşama Öğrencileri eğitimle ve enstitüyle bağlantıları sürdüğü için tüm konferans ve sunumlardan enstitüye haber vermeleri, izin almaları ve gerekirse süpervizyon almaları şarttır. (Yalnızca bir seminer alıp bu konuda konferans verenlere dahi şahit olmaktayız. İyi niyetli oldukları şüphe götürmez)

 

3) Temel Aşama öğrencileri süpervizyon grupları dışında grup yönetemezler, fakat mezuniyet sonrası okullarda ve şirketlerde grup çalışmaları yapabilirler.

 

4) Temel Aşamayı bitirenler“ yardımcı psikodramatist” ünvanını alırlar ve bir psikodramatist eşliğinde tedavi grubunda yardımcı terapist olarak çalışabilirler.

 

5) Üst Aşama mezunları eğitici eğitiminden mezun olmadıkları sürece psikodrama ile ilgili hiçbir eğitim çalışması yürütemezler. Bu durum diplomalarının enstitü tarafından geçersiz sayılmasına sebep olur.

 

6) Üst Aşama Öğrencileri süpervizyon altında yaşantı grupları yönetebilirler. Enstitü bu konuda kişilere bazı sınırlılıklar getirebilir.

 

7) Çocuk Psikodraması Üst Aşama Eğitimi içinde değerlendirilmektedir ve ancak bağımsız olarak mezuniyetten sonra uygulanabilir.

 

8) Tüm öğrencilerimizin sosyal medya üstünden yaptıkları duyurularda kendilerinin mesleki yeterliliklerine uygun bir tarzı korumaları gerekmektedir.

 

IPI Terapistlik Temel ve Üst Aşama İçin Toplam Çalışma Saatleri Dökümü

 

600 saat teori ve pratik-grup yaşantı süreci.

 

  72 saat temel seminerler

 

  88 saat süpervizyon – danışmanlık (grup yönetme: 44 saat olarak hesaplanır.)

 

                                       (bireysel süpervizyon alma: 44 saat olarak hesaplanır.)

 

 

 

 30 saat yabancı liderle Mayıs konferansı

 

 60 saat tezlerle ilgili teori  metod ve süpervizyon çalışmaları

 

-----         

 

850 saat toplam çalışma süresi